Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η τελευταία μέρα για την υποτροφία φοιτητών. Όλες οι πληροφορίες:

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android Տ ΕΔΩ για iOS

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεότητας (YMCI) υπενθυμίζει στο κοινό ότι η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων δημόσιας φροντίδας για φοιτητές, η οποία αναφέρεται στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2020, είναι η Μεγάλη Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021.

Επομένως, συνιστάται στο κοινό να υποβάλει τις αιτήσεις του το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, ακόμη και αν λόγω της επιδημίας Covid-19 δεν είναι δυνατόν να ληφθούν և να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Αυτά τα πιστοποιητικά θα ζητηθούν από την Υπηρεσία Ευημερίας Φοιτητών σε μεταγενέστερο στάδιο όπου θα είναι διαθέσιμα.

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) և Πολιτικά Κέντρα (ΚΕΠΟ).

Source