Η μητέρα χάνει την πρώτη μάχη για την επιμέλεια του παιδιού

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου απέρριψε το αίτημα της μητέρας να αντιστρέψει την απόφαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου βάσει του οποίου το παιδί πρέπει να επιστρέψει στον πατέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε κανέναν από τους λόγους που ανέφερε ο δικηγόρος της μητέρας.

Η Οργάνωση Ενιαίων Γονέων, που υποστηρίζει τη μητέρα, ζήτησε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να παρέμβει και να αλλάξει τα γεγονότα.

Ο δικηγόρος του πατέρα είπε ότι το όλο πρόβλημα οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο η μητέρα χειρίστηκε ολόκληρη την υπόθεση, καθώς σχεδίαζε τη διαφυγή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τρόπο που την άφησε εκτεθειμένη ενώπιον του Δικαστηρίου.

Στην απόφασή του, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ανέφερε ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για το παιδί εάν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε έχει αποδειχθεί ότι έχει προσαρμοστεί στη ζωή στην Κύπρο και θα επηρεαστεί από την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

(φιλένιουζ)

Source