Η Οικονομία συζητήθηκε στο πλαίσιο του CTP Municipality Vision Workshop

Η Οικονομία συζητήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Οράματος Δήμου που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Τοπικών Κυβερνήσεων του Δημοκρατικού Τουρκικού Κόμματος (CTP)

έμβλημα69

Ο Birol Karaman ήταν ο συντονιστής της συνόδου με τίτλο «Οικονομικά Θέματα», η οποία μεταδόθηκε ζωντανά στη σελίδα του κόμματος στο Facebook, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε το CTP.

Ο Karaman επισήμανε τη διαδικασία COVID-19 και είπε ότι χώρες που δεν διαθέτουν ισχυρή οικονομική υποδομή και δεν συνεισφέρουν στις περιβαλλοντικές τους υποδομές εγκαίρως δεν θα είναι σε θέση να αναπτυχθούν.

Κατά τη σύνοδο «Οικονομικά Θέματα», ο Πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου Κύπρου Turgay Deniz, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου, Candan Avunduk, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου, Dimağ Çağıner, ο Πρόεδρος του Η ένωση τουρκικών εργολάβων Κύπρου, ο Cafer Gürcafer, ο πρόεδρος της ένωσης παραγωγών και κτηνοτρόφων, Mustafa Naimoğulları, ο πρόεδρος της ένωσης ψαράδων Kemal Atakan έκανε ομιλία εκ μέρους του τουρκικού επιμελητηρίου εμπορικών και βιοτεχνών της Κύπρου Ersun Aytaç και Ömer Naşit εξ ονόματος του DEV-İŞ.

Source