Η παραγωγή φυσικού αερίου Αφροδίτη της Κύπρου μπορεί να πουληθεί στην Ευρώπη – Αναλυτής

Το πεδίο φυσικού αερίου της Αφροδίτης της Κύπρου, που βρίσκεται στο μπλοκ 12 της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, και με αποθέματα 129 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2025.

Θα υπάρξει όμως αγορά για το αέριο της Κύπρου εκείνη τη στιγμή;

Ζητήσαμε από τον Simon Collier της EY πόσο καλύτερο θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα από την παραγωγή, είτε μέσω αγωγού προς την Ευρώπη είτε μέσω άλλων μέσων.

Ο Collier που εδρεύει στο Λονδίνο είναι συνεργάτης στην ομάδα EY UK&I Energy Law. Συμβουλεύει περίπλοκες διασυνοριακές συναλλαγές τόσο στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όσο και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης έργων, εξαγορών και πωλήσεων, κοινοπραξιών και χρηματοδοτήσεων.

Ερώτηση: Το πεδίο φυσικού αερίου Αφροδίτη της Κύπρου αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2025. Μέρος του φυσικού αερίου από το χωράφι πρόκειται να υποβληθεί σε επεξεργασία στην Αίγυπτο. Αλλά το σχέδιο της κυπριακής κυβέρνησης είναι να πουλήσει αέριο μέσω αγωγού στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι η αγορά θα εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει αυτό δυνατό;

Ανθρακωρύχος: Αν και πιστεύω ότι ο πιο πρακτικός τρόπος να κερδίσετε χρήματα από το φυσικό αέριο Αφροδίτη βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα είναι να χρησιμοποιήσετε τις υπάρχουσες αιγυπτιακές εγκαταστάσεις υγροποίησης, όπως σκοπεύει η κυπριακή κυβέρνηση, είναι σίγουρα πιθανό το κυπριακό αέριο να μπορεί επίσης να εξάγεται μέσω αγωγού στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να χρειάζεται προμήθειες φυσικού αερίου για πολλά χρόνια και η ελπίδα είναι ότι οι νέες τεχνολογίες θα επιτρέψουν τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του φυσικού αερίου. Για παράδειγμα, εάν η οικονομία του υδρογόνου αναπτύξει ορμή, όπως αναμένεται, είναι πιθανό ότι το «μπλε» υδρογόνο (δηλαδή υδρογόνο που παράγεται από φυσικό αέριο με αναμόρφωση μεθανίου ατμού σε συνδυασμό με τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα για τη δέσμευση του υποπροϊόντος του διοξειδίου του άνθρακα) θα παίξει σημαντικό μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, μια νέα αγορά φυσικού αερίου θα εμφανιστεί στην Ευρώπη. Στη συνέχεια γίνεται πολιτική απόφαση για το κατά πόσον η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο, ή να συνεχίσει να εισάγει αέριο από άλλες περιοχές.

Ερώτηση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να απομακρύνεται από τη χρηματοδότηση φυσικού αερίου υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του υδρογόνου, ειδικότερα. Στην πραγματικότητα η εφαρμογή αυτών θα διαρκέσει αρκετά χρόνια. Θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται το ΥΦΑ ενδιάμεσο;

Ανθρακωρύχος: Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ο βραχίονας δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σχεδιάζει να καταργήσει σταδιακά τη στήριξη ενεργειακών έργων που βασίζονται σε αμετάβλητα ορυκτά καύσιμα. Η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να εγκρίνει έργα που βρίσκονται ήδη υπό αξιολόγηση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η ΕΤΕπ μπορεί να εγκρίνει άλλα έργα υποδομής φυσικού αερίου που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτούνται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η μόνη διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης. Άλλοι δανειστές έχουν τις δικές τους πολιτικές και, τελικά, εάν υπάρχει μια εμπορική υπόθεση για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εξαγωγής ΥΦΑ για τη δημιουργία εσόδων από το φυσικό αέριο East Med, τότε ενδέχεται να υπάρχει χρηματοδότηση.

Ερώτηση: Υπάρχει επίσης συζήτηση για την πώληση του φυσικού αερίου από την Αφροδίτη στην περιοχή. Το συζητήσατε σε κάποιο βαθμό στο διαδικτυακό σεμινάριο, αλλά θα μπορούσατε να εξηγήσετε πώς περιμένετε να εξελιχθεί αυτή η αγορά από τώρα έως το 2025;

Ανθρακωρύχος: Αν και δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί πώς θα αναπτυχθεί η περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου, όπου υπάρχει ζήτηση φυσικού αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όταν η Αφροδίτη κυκλοφορεί, είναι λογικό ότι αυτά τα κέντρα ζήτησης θα μπορούσαν να προμηθεύονται από την Αφροδίτη. Στην πρώτη περίπτωση, οι περιφερειακές προμήθειες πιθανότατα εξακολουθούν να σημαίνει τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο και στη συνέχεια την προμήθεια της περιφερειακής αγοράς από εκεί.

Η φύση του ΥΦΑ είναι ότι δίνει ευελιξία που δεν είναι δυνατή με αέριο αγωγού – Η Αφροδίτη θα μπορούσε να προμηθεύσει οποιαδήποτε αγορά στην οποία το αέριο της είναι ανταγωνιστικό από άποψη κόστους κατά την παράδοση.

Ερώτηση: Υπάρχουν εξελίξεις τεχνολογίας που ενδέχεται να βοηθήσουν την Κύπρο το 2025 να πουλήσει περισσότερο αέριο.

Ανθρακωρύχος: Ναι. Υπάρχουν σίγουρα τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα τόσο να αποκαρμπάνουν σημαντικά την υπάρχουσα υποδομή φυσικού αερίου, όσο και να δημιουργούν νέα ζήτηση για αέριο (όπως για την παραγωγή μπλε υδρογόνου).

Η ναυτιλία είναι επίσης ένας άλλος βασικός τομέας στον οποίο οι τεχνολογικές και πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέα ζήτηση για φυσικό αέριο. Η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία που είναι πολύ δύσκολο να αποξειδωθεί πλήρως. Η ενθάρρυνση της χρήσης πλοίων που τροφοδοτούνται με ΥΦΑ θα αποτελούσε σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να είναι το πιο ρεαλιστικό βήμα που θα μπορούσε να ληφθεί για την αποξήρανση του άνθρακα από τη βιομηχανία μεσοπρόθεσμα.

Source