Η περίοδος δήλωσης παρατάθηκε

πανό61

Η τρέχουσα περίοδος δήλωσης για τα ζωικά περιουσιακά στοιχεία των παραγωγών προβάτων παρατάθηκε έως τις 15 Ιανουαρίου.
Σε γραπτή δήλωση του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υπενθυμίστηκε ότι σύμφωνα με τον “Κανονισμό για την ταυτοποίηση, την καταγραφή και την παρακολούθηση των προβάτων και των αιγοειδών”, οι παραγωγοί προβάτων πρέπει να ενημερώνουν τις ποσότητες των ζώων τους δύο φορές το χρόνο, τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο.
Σε αυτό το πλαίσιο, δηλώθηκε ότι οι παραγωγοί αιγοπροβάτων πρέπει να ενημερώνουν τα κτηνιατρικά τμήματα ατυχημάτων σχετικά με την ποσότητα των ζώων, και δηλώθηκε ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο που πρέπει να ληφθεί από τα κτηνιατρικά τμήματα ατυχημάτων και να διατηρήσουν τα βιβλία καταγραφής μαζί τους κατά την αίτηση.
Στη δήλωση, η οποία προειδοποίησε ότι είναι νομική υποχρέωση ενημέρωσης των παραγωγών αιγοπροβάτων έως τις 15 Ιανουαρίου, επισημάνθηκε ότι οι παραγωγοί που δεν κάνουν δήλωση ενδέχεται να υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του νόμου και όσοι δεν κάνουν έγκαιρη δήλωση δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις άμεσες πληρωμές στήριξης εισοδήματος.

Source