Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά έχει πει «Όχι» στον πυρηνικό και «ναι» στις ανανεώσιμες πηγές

Συνέντευξη μεΠολ Ντόρφμαν *

Είναι η αλλαγή του κλίματος σημαντική απειλή για την ευημερία του κόσμου μας και γιατί πρέπει να είναι στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας;

Η κλιματική αλλαγή είναι ίσως η πιο σημαντική απειλή για την ευημερία των ανθρώπων και της βιοποικιλότητας. Με αυξανόμενη γνώση, όλοι καταλαβαίνουμε την υπαρξιακή απειλή που η κλιματική αλλαγή θέτει σε εμάς και θα θέσει στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά ότι η αλλαγή του κλίματος είναι ίσως το βασικό ζήτημα της εποχής μας και αν δεν αναλάβουμε δράση πολύ σύντομα, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ο πλανήτης μας να γίνει ακατοίκητος σε πολλά μέρη του κόσμου. Και επίσης δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η αλλαγή των θερμοκρασιών θα έχουν μια εποχική, τεράστια επιρροή σε όλα τα μελλοντικά μας.

Αναφέρατε την ανάγκη ανάληψης δράσης. Ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραγωγικές;

Με την αυξανόμενη αναγνώριση της ταχύτητας και του ρυθμού της ενεργειακής μετάβασης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που απαιτείται για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, φαίνεται απολύτως απαραίτητο να οικοδομηθούν κοινωνίες ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτή η πρόκληση μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών τεχνικά και οικονομικά βιώσιμων επιλογών, όπως η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους τομείς, η ταχεία επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, οι βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και η διαχείριση της ενέργειας, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ταχεία βελτίωση των τεχνολογιών αποθήκευσης, καινοτομίες στην αγορά από την παροχή έως την παροχή υπηρεσιών, την ανάπτυξη πληροφοριών με περιορισμένους πόρους φυσικού αερίου και τη θεμελιώδη αναδιάρθρωση των οικοδομικών και μεταφορικών μας περιβαλλόντων.

Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής; Ποια είναι τα προβλήματα που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια;

Με την αυξανόμενη ανησυχία του κοινού και την αναγνώριση πολιτικής σχετικά με την ταχύτητα και το ρυθμό της μετάβασης ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που απαιτείται για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, η πυρηνική ενέργεια έχει διαμορφωθεί ως απάντηση στην απειλή της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ωστόσο, στο επίκεντρο του ζητήματος της πυρηνικής ενέργειας, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της προοπτικής, της προφύλαξης και της ευθύνης στο πλαίσιο των κακών οικονομικών της πυρηνικής ενέργειας, της πιθανότητας ατυχημάτων, των συνεπειών αυτών των ατυχημάτων και πράγματι εάν υπάρχει ένα μέρος για πυρηνικά καθόλου μέσα στην ταχέως αναπτυσσόμενη ανανεώσιμη εξέλιξη.

Όταν κάποιος θεωρεί πυρηνικό, είναι απολύτως σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής του όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα. Μια μελέτη του καθηγητή Benjamin Sovacool εξέτασε 103 διαφορετικές μελέτες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μέση τιμή για την πυρηνική ενέργεια όσον αφορά τις εκπομπές κύκλου ζωής ήταν περίπου 66 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα για κάθε παραγόμενη κιλοβατώρα. Αυτό συγκρίνεται με περίπου 9 γραμμάρια ανά κιλοβατώρα για τον άνεμο και 32 γραμμάρια ανά κιλοβατώρα για την ηλιακή. Αυτό θέτει την πυρηνική ως την τρίτη υψηλότερη εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα μετά από εργοστάσια καύσης άνθρακα και φυσικό αέριο.

Έτσι, όσον αφορά τις εκπομπές άνθρακα, το πυρηνικό είναι χαμηλότερο από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά παράγει σημαντικά περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα όσον αφορά τον κύκλο ζωής του από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ίσως το πιο σημαντικό, με αυξανόμενες προβλέψεις για αύξηση της στάθμης της θάλασσας και κλιματικές διαταραχές, τα πυρηνικά θα είναι ένας σημαντικός κίνδυνος, καθώς η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις παράκτιες πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα και πιο δύσκολη από ό, τι αναμένεται σήμερα. Οι προτεινόμενοι νέοι αντιδραστήρες, μαζί με τα αποθέματα ραδιενεργών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αναλωμένων καυσίμων που βρίσκονται στις ακτές, θα είναι ευάλωτοι στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας, στις πλημμύρες και στην καταιγίδα. Αυτές οι παράκτιες περιοχές θα χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις μόνο για την προστασία τους από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, και μεσοπρόθεσμα, θα υποστούν ακόμη και εγκατάλειψη ή μετεγκατάσταση.

Η προσαρμογή της παράκτιας πυρηνικής ενέργειας στην κλιματική αλλαγή συνεπάγεται σημαντικά αυξημένη δαπάνη για κατασκευή, λειτουργία, αποθήκευση αποβλήτων και παροπλισμό. Οι εσωτερικοί πυρηνικοί σταθμοί δεν θα κάνουν τίποτα καλύτερο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να κρυώσουν με σημαντικές ποσότητες νερού και πρέπει να κλείσουν εάν αυτό το νερό ψύξης είναι είτε πολύ ζεστό είτε μειωθεί η ροή του ποταμού. Αυτοί είναι δύο παράγοντες που θα συμβούν απολύτως με την αύξηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το βλέπουμε ήδη στη Γαλλία όπου οι αντιδραστήρες τους σταθμευμένοι από ποτάμια, που βασίζονται στο νερό του ποταμού για ψύξη, έχουν μειώσει τόσο τη ροή του ποταμού όσο και τις αυξημένες θερμοκρασίες του νερού το καλοκαίρι. Αυτό συνεπάγεται ότι θα υπάρξει σημαντική διακοπή λειτουργίας πυρηνικής ενέργειας εσωτερικής ναυσιπλοΐας στο μέλλον.

Το άλλο πρόβλημα είναι το οικονομικό, καθώς το πυρηνικό είναι τόσο ακριβό. Η συνέχιση της κατασκευής και η παράταση της διάρκειας ζωής των σημερινών πυρηνικών σταθμών είναι τεράστια δαπανηρή. Η νέα κατασκευή είναι δαπανηρή δαπανηρή, πράγμα που σημαίνει ότι εάν συνεχίσουμε να κατασκευάζουμε πυρηνικά εργοστάσια, έχουμε πολύ λιγότερους πόρους, χρήματα, για να βάλουμε στην πραγματική λύση για την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι η ανανεώσιμη ενέργεια, η διαχείριση από πλευράς ζήτησης και η αποθήκευση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας;

Μια πρόσφατη έκθεση της Standard and Poor, του βασικού αναλυτή της αγοράς, διαπίστωσε ότι η παγκόσμια επένδυση στην τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως τα τελευταία χρόνια. Όμως για τα πυρηνικά, μειώθηκε στα 17 δισεκατομμύρια για πέρυσι.

Οι Standard και Poor λένε ότι βλέπουν «λίγη οικονομική λογική για τη δημιουργία νέας πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ ή τη Δυτική Ευρώπη λόγω των μαζικών κλιμακώσεων του κόστους και της ανταγωνιστικότητας κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της πυρηνικής παραγωγής» Ομοίως, η Lazard – η κορυφαία εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων – μόλις συνέκρινε το κόστος του νέου πυρηνικού, το οποίο κυμαίνεται από περίπου 119 έως 192 $ ανά megawatt-hour, σε σύγκριση με $ 32 έως $ 42 για ηλιακή κλίμακα κοινής ωφέλειας και μεταξύ 20 και 54 $ για χερσαίο άνεμο ανά μεγαβάτ-ώρα. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια διαφορά κόστους μεταξύ πυρηνικών και ανανεώσιμων τεχνολογιών. Ο Lazard συνεχίζει να λέει ότι το μη επιδοτούμενο, ισοπεδωμένο κόστος ενέργειας μεγάλης κλίμακας αιολικής και ηλιακής ενέργειας είναι ένα κλάσμα του κόστους των νέων πυρηνικών ή ακόμη και των παραγωγών άνθρακα, ακόμη και αν εξαιρείται το πολύ μεγάλο κόστος του παροπλισμού και της συνεχιζόμενης συντήρησης.

Το Bloomberg New Energy Finance συμφωνεί με την ανάλυση του Lazard. Το βασικό μειονέκτημα της πυρηνικής ενέργειας είναι ότι είναι πολύ ακριβό. Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο και συνεχίζει να μειώνεται, και γι ‘αυτό αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πλειονότητα των νέων πυρηνικών κατασκευάζεται μόνο με την υποστήριξη τεράστιων κρατικών και κρατικών επιδοτήσεων. Έτσι, δεδομένης της πραγματικότητας ότι η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη, πρέπει να κάνουμε μια επιλογή μεταξύ πολύ ακριβών πυρηνικών και πολύ φθηνών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τι εμποδίζει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Στην πραγματικότητα, όλες οι αγορές βάζουν όλα τα χρήματα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και καμία από τις αγορές δεν βάζει τα χρήματά τους σε πυρηνική ενέργεια. Δεν υπάρχει καμία επένδυση στην αγορά σε νέο πυρηνικό. Όλη η επένδυση πρόκειται για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως μόλις ανέφερα. Το μόνο πρόβλημα είναι, φυσικά, ότι εάν οι κυβερνήσεις μέσω κρατικής επιχορήγησης βάλουν τεράστια ποσά στον προϋπολογισμό ενέργειας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε πυρηνικά, θα έχουν λιγότερα χρήματα για να επενδύσουν σωστά σε πραγματικές ενεργειακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και ζήτηση- πλευρική διαχείριση.

Ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προώθηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

Δεν πιστεύω ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να ωθούνται. Το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ένα κλάσμα του κόστους του νέου πυρηνικού. Όπως λέει ο κ. Tanaka, πρώην διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και πρώην επί μακρόν υποστηρικτής της πυρηνικής ενέργειας, «η πυρηνική ενέργεια είναι γελοία δαπανηρή και μη ανταγωνιστική». Έτσι, δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα για να αναπτυχθούν οι επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πραγματικότητα είναι ότι η αγορά έχει πει «όχι» στην πυρηνική ενέργεια και «ναι» στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υπό την κυβέρνηση του Μπάιντεν, οι ΗΠΑ αναμένεται να επανέλθουν στη Συμφωνία του Παρισιού. Ποια είναι τα οφέλη αυτής της συμφωνίας;

Λοιπόν, οι ΗΠΑ έχουν κάνει ένα βήμα πίσω από το χείλος της καταστροφής που ήταν η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία ήταν μια καταστροφή για τις ΗΠΑ και για τον κόσμο. Ο Τραμπ ήταν μια καταστροφή για τις διεθνείς σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών σχέσεων με τη Ρωσία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η νέα κυβέρνηση του Μπάιντεν θα ενταχθεί ξανά στη συμφωνία του Παρισιού, η οποία θα βοηθήσει στη διάσωση του πλανήτη μας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ατζέντα για το κλίμα έχει αρχίσει να φτάνει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας όλων. Και ο λόγος είναι, φυσικά, ότι η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο μας. Έτσι, είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο βήμα ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα ενταχθεί εκ νέου στη συμφωνία του Παρισιού και φαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν πολύ σκληρά για να έχουν αντίκτυπο στις δικές τους πολύ υψηλές εκπομπές CO2.

Κατά τη γνώμη σας, ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην προώθηση της συνεργασίας Ρωσίας-Ευρώπης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής;

Είναι σαφές ότι η συνεργασία μεταξύ χωρών είναι απαραίτητη για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε μόνο έναν κόσμο, χωρίς πλανήτη Β, και όλοι ζούμε μαζί σε αυτόν. Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος θα επηρεάσουν όλους. Ένα από τα κλειδιά για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της διπλωματίας, η αυξημένη συνομιλία, η αυξημένη συνεργασία μεταξύ κρατών, κυρίως επειδή θα πρέπει να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τα διασυνδεόμενα δίκτυα για να μοιραστούμε την ηλεκτρική ενέργεια.

Με αυτά τα διασυνδεδεμένα πλέγματα, θα έρθει επίσης μεγαλύτερη πολιτιστική, πολιτική, κοινωνική διασύνδεση. Όταν ο άνεμος φυσά στη Γερμανία και όχι στη Γεωργία τότε, μέσω διασυνδέσεων, θα ήταν δυνατή η μετατόπιση ισχύος από το ένα μέρος στο άλλο. Το ίδιο ισχύει και για τον ήλιο. Εάν ο ήλιος λάμπει στα νότια της Γαλλίας και όχι στο Βλαδιβοστόκ, θα είναι δυνατή η μεταφορά ισχύος μέσω μελλοντικής σύνδεσης δικτύου. Έτσι, μέσω αυτών των φυσικών δικτύων τροφοδοσίας, οι χώρες μας θα συνδέονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους όσον αφορά την αμοιβαία υποστήριξη.

Όταν κοιτάζει κανείς την εικόνα σχετικά με τον τρόπο παραγωγής αυτής της ισχύος, δεδομένου ότι η Γερμανία χρησιμοποιεί περίπου το 20% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, η απόφαση του Bundestag να κλείσει όλους τους αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας και να επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, υποδομή δικτύου δικτύου και διασυνοριακά Η υδροηλεκτρική ενέργεια με αντλία αποθήκευσης μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και επίσης για τη διεθνή ενεργειακή πολιτική στο σύνολό της. Όταν κάποιος εξετάζει θέματα χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, εξετάζει τις βέλτιστες πρακτικές, όπου λειτουργεί καλά. Προς το παρόν λειτουργεί καλά στη Γερμανία.

Στο ταξίδι για τη διαχείριση της μείωσης των ορυκτών καυσίμων, δεν είναι όλες οι τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η πραγματικότητα είναι ότι το πυρηνικό είναι πολύ λιγότερο καλοήθη, πολύ πιο ακριβό και πολύ πιο έντονο από άνθρακα από άλλες ανανεώσιμες επιλογές. Η πυρηνική θα αγωνιστεί για να ανταγωνιστεί τα τεχνολογικά, οικονομικά και πλεονεκτήματα ασφάλειας της επερχόμενης ανανεώσιμης εξέλιξης. Προσφέροντας αντίο στα ορυκτά καύσιμα, θα πρέπει επίσης να αποχαιρετήσουμε την πυρηνική ενέργεια. Και δεδομένου του αυξανόμενου κόστους και των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν, ουσιαστικά τεχνολογία του 20ού αιώνα, δεν είναι πριν από την ώρα.

* Δρ Πολ Ντόρφμαν είναι επίτιμος ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο UCL Energy Institute, University College London. Πρόεδρος της ομάδας πυρηνικών συμβούλων · Μέλος της ιρλανδικής κυβέρνησης Συμβουλευτική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος Ακτινοπροστασία · Μέλος της Διεθνούς Ομάδας Αξιολόγησης Πυρηνικών Κινδύνων. Ο Πολ υπηρέτησε ως γραμματέας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή που εξετάζει τους κινδύνους ακτινοβολίας από εσωτερικούς εκπομπούς · οδήγησε την απάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στη Φουκουσίμα · και υπηρέτησε ως Σύμβουλος του Υπουργείου Άμυνας για το Πυρηνικό Υποβρύχιο Αποσυναρμολόγηση.

Από τον συνεργάτη μας RIAC

Source