Η πρόταση που ανοίγει το δρόμο για το διορισμό διαχειριστών σε ενώσεις γίνεται νόμος

Η “Νομική πρόταση για την πρόληψη της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής” έγινε δεκτή στη Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και έγινε νόμος.

Ο νόμος, ο οποίος αναφέρει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (UNSC) ρυθμίζει τις διαδικασίες και τις αρχές σχετικά με την εφαρμογή αποφάσεων κυρώσεων για την αποτροπή της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, εισάγει επίσης νέους κανονισμούς για τις ενώσεις.

Αυτοί οι νέοι κανονισμοί που προβλέπονται στις διαδικασίες συγκέντρωσης χρημάτων και την εποπτεία των ενώσεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου που εκπονήθηκε από το AKP προκάλεσαν την αντίδραση μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και δικηγόρων καθώς και κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως με το σκεπτικό ότι οι διευθυντές του συλλόγου απολύθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και άνοιξαν το δρόμο για το διορισμό διαχειριστών στη θέση τους. Με τον νέο κανονισμό, τα πρόσωπα κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έρευνα για τρομοκρατικά εγκλήματα, εγκλήματα ναρκωτικών και ξεπλύματα ιδιοκτησίας και τα διοικητικά συμβούλια που υπηρετούν μπορούν να απολυθούν από τον Υπουργό Εσωτερικών. Οι διαχειριστές μπορούν να διοριστούν στη διαχείριση αυτών των ενώσεων. Εάν αυτό δεν φαίνεται αρκετά, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να αναστείλει προσωρινά μια ένωση από τις επιχειρήσεις.

Τρία πολιτικά κόμματα διατύπωσαν τα σχόλιά τους για την πρόταση νόμου που ενέκρινε η Τουρκική Επιτροπή Εθνικής Συνέλευσης. Τα σχετικά άρθρα της πρότασης κηρύχθηκαν “αντισυνταγματικά” από την CHP, “ένδειξη του κατασταλτικού καθεστώτος” από το HDP και “ανέντιμα” από το κόμμα IYI.

Συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας, της Διεθνούς Αμνηστίας, ενός μεγάλου αριθμού, καθώς και οργανώσεων δικαιωμάτων, όπως ενώσεις συμπατριωτών kaosgl και αθλητικοί σύλλογοι σε πάνω από 500 όπου ενώσεις ΜΚΟ στην εν λόγω πρόταση νόμου με την έκδοση κοινής δήλωσης, την απόσυρση στοιχείων που σχετίζονται με ιδρύματα και συγκέντρωση χρημάτων είχε ζητήσει.

Η δήλωση ανέφερε, “Αν και δεν έχει καμία σχέση με το σκοπό και το όνομα της πρότασης, οι τροποποιήσεις που έγιναν στους νόμους περί συλλογής βοήθειας και ενώσεων περιορίζουν σοβαρά τις δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων υφιστάμενων ενώσεων και ιδρυμάτων και περιλαμβάνουν νέους κανονισμούς που θα διασφαλίσουν την πολιτική φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών έναντι των ενώσεων”.

Οι ΜΚΟ που υπέγραψαν τη δήλωση προειδοποίησαν ότι εάν η πρόταση καταστεί νόμος, πολλές ενώσεις και ιδρύματα, ιδίως εκείνες στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των γυναικών, των ΛΟΑΤΙ + και των δικαιωμάτων των προσφύγων, “θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να κλείσουν με μία μόνο υπογραφή”.

Η Διεθνής Τουρκία υποκατάστημα διαπραγματεύσεων στη Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ΜΚΟ που υποστηρίζουν τη δήλωση, ενώ συνεχίζει να είναι 630.

Source