Η πύλη για τα εμβόλια Κύπρου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα

Παρουσίαση της κυπριακής πύλης για εμβολιασμούς 4/1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας, Ψηφιακής Πολιτικής θα εξηγήσει τη διαδικασία, θα παρουσιάσει τη διαδικασία εμβολιασμού.

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ CYPRUS ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Την επόμενη Δευτέρα, ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 11 π.μ. για να παρουσιάσει τη νέα πύλη εμβολίων COVID-19.

Ο κ. Κόκκινος θα εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει η νέα πύλη, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί ώστε η κοινωνία να περάσει τους εμβολιασμούς έναν προς έναν.

Η παρουσίαση σχετικά με το σχέδιο εμβολιασμού θα γίνει από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών, Δημόσιας Υγείας, Δρ. Όλγα Καλακούτα.

Παρουσίαση της κυπριακής πύλης για εμβολιασμούς 4/1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας, Ψηφιακής Πολιτικής θα εξηγήσει τη διαδικασία, θα παρουσιάσει τη διαδικασία εμβολιασμού.

Την επόμενη Δευτέρα, ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 11 π.μ. για να παρουσιάσει τη νέα πύλη εμβολίων COVID-19.

Ο κ. Κόκκινος θα εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει η νέα πύλη, αλλά και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε η κοινωνία να περάσει τους εμβολιασμούς έναν προς έναν.

Η παρουσίαση σχετικά με το σχέδιο εμβολιασμού θα γίνει από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών, Δημόσιας Υγείας, Δρ. Όλγα Καλακούτα.

Source