Η πύλη εμβολιασμού είναι ανοιχτή 47-48 … Δημοσιογράφος Κύπρος

Η πύλη εμβολιασμού άνοιξε στις 7 η ώρα. 30 για άτομα ηλικίας 47-48 ετών που μπορούν να κλείσουν ραντεβού με εμβόλια με άδεια χρήσης.

Ραντεβού.

Ηλικία

Ημερομηνία προτεραιότητας της πύλης εμβολιασμού:

47-48

Πέμπτη 22 Απριλίου, 7 μ.μ. 30 έως 20 το βράδυ

45-46

Παρασκευή, 23 Απριλίου, 7 μ.μ. 30 έως 8 μ.μ.

57-58

Σάββατο, 24 Απριλίου, 7 μ.μ. 30 έως 8 μ.μ.

59-60

Κυριακή, 25 Απριλίου, 7 μ.μ. 30 έως 8 μ.μ.

Τα ραντεβού εμβολιασμού, τα οποία θα γίνουν τις παραπάνω ημερομηνίες, θα γίνουν στα Κέντρα Εμβολιασμών σε όλη την Κύπρο με διαθέσιμα εμβόλια με άδεια. Αναφέρεται επίσης ότι αργότερα, οι ηλικιακές ομάδες που είχαν μόνο μία ευκαιρία να κλείσουν ραντεβού θα έχουν την ευκαιρία να το πράξουν ξανά.

Από τις 20 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 219.654 εμβολιασμοί (25 ανά 100 πληθυσμό), εκ των οποίων 161.389 (18,3%) αφορούσαν τη χρήση της πρώτης δόσης, 65 58,265 (6,6%) αφορούσαν δύο με τη χρήση δόσεων.

Source