«Η Ρουμανία δεν μπορεί να ανακτήσει την οικονομική ανταγωνιστικότητα χωρίς τη χρήση 100% κονδυλίων της ΕΕ και μιας στρατηγικής ευθυγραμμισμένης με την Πράσινη Συμφωνία» – The Diplomat Bucharest

Χωρίς σημαντική αύξηση του ρυθμού απορρόφησης των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, τουλάχιστον τρεις φορές το τρέχον επιτόκιο, και χωρίς να ληφθεί υπόψη η χρηματοδότηση για την ενσωμάτωση πράσινων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, η ρουμανική οικονομία δεν θα επωφεληθεί από την πιθανότητα βιώσιμης ανάκαμψης , καθώς και ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης Horváth & Partners.

Εκπρόσωποι της εταιρείας πιστεύουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη χρήση ευρωπαϊκών κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης του δυναμικού της πράσινης ενέργειας. Ο στόχος πρέπει να είναι η αύξηση της ικανότητας απορρόφησης, ώστε η Ρουμανία να μπορεί να χρησιμοποιήσει, σε αναλογία 100%, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που της έχουν διατεθεί, μέσω του πολυετούς προϋπολογισμού 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 33,4 δισεκατομμύρια προορίζονται για το εθνικό σχέδιο της ανάκτησης.

Ο κεντρικός ρόλος της πράσινης ενέργειας τονίστηκε και πάλι το 2020, μέσω της συμφωνίας Πράσινης Συμφωνίας, που επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης οικονομίας στο νέο οικονομικό πλαίσιο που πλήττεται από την πανδημία. Οι κύριοι στόχοι της, έως το 2030, είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5%, η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 32% και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55%.

Τα τελευταία χρόνια, η Ρουμανία κατέγραψε μία από τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χονδρική αγορά, έχοντας το 2018 την τέταρτη υψηλότερη τιμή, μετά την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ισπανία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Η ίδια τάση διατηρήθηκε το 2019, η αύξηση ήταν περίπου 20%, μετά από αύξηση 16% το 2018, σε συνθήκες συνεχούς ζήτησης. Οι εκπρόσωποι της Horváth & Partners πιστεύουν ότι εάν διατηρηθεί μακροπρόθεσμα η έλλειψη ανταγωνιστικότητας των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, κινδυνεύει να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα όλων των βιομηχανιών.

«Πιστεύω ότι η Ρουμανία πρέπει να δηλώσει μηδενική προτεραιότητα στην πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και τη χρήση τους σε τομείς που δημιουργούν μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων τεχνολογιών, κυρίως του υδρογόνου, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε μια δεκαετία περίπου και να είναι σε θέση να παρέχουν τόσο ενεργειακή ασφάλεια όσο και σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία. Γι ‘αυτό είναι ζωτικής σημασίας, το συντομότερο δυνατό, η χώρα μας να αναπτύξει μια αποτελεσματική Εθνική Στρατηγική για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων και τα βήματα που θα διασφαλίσουν την πλήρη απορρόφησή τους. Δεν είναι μόνο το καθήκον των αρχών να καταρτίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών, ολόκληρου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο ενδιαφέρεται άμεσα να διευκρινίσει και να βρει τις καταλληλότερες απαντήσεις στις τρέχουσες προκλήσεις. Η Horváth & Partners σχεδιάζει να υποστηρίξει και να συμμετάσχει σε μια τέτοια προσέγγιση, τόσο όσον αφορά τη διαχείριση συμβούλων όσο και την εμπειρία άνω των τεσσάρων δεκαετιών στην εκτέλεση πολυάριθμων τοπικών και περιφερειακών έργων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας υδρογόνου », δήλωσε ο Kurt Weber, Γενικός Διευθυντής της Horváth & Partners Romania .


Προβολές ανάρτησης:
2.225


– Διαφήμιση –

Source