“Η σημερινή κρίση είναι μια τεράστια πρόκληση για την Κύπρο”

Ο Νίκος Τορναρίτης, Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, χθες, Δευτέρα 2021. Στις 22 Φεβρουαρίου, συμμετείχε στην ηλεκτρονική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) που διοργάνωσε η πορτογαλική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου և Σταθερότητα ΕΕ, Οικονομικός Συντονισμός Conference Διάσκεψη Διακοινοβουλευτικής Διακυβέρνησης “COVID-19 Crisis Stability και ανάκτηση. “Επενδύσεις, οικονομικές, φορολογικές προτεραιότητες των επενδύσεων”

Στην ανακοίνωση, ο κ. Ο Τορναρίτης σημείωσε ότι το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Βιωσιμότητας είναι η απάντηση της ΕΕ στις πρωτοφανείς προκλήσεις που θέτει η επιδημία COVID 19, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι κοινωνίες και οι οικονομίες της Ευρώπης και του κόσμου.

Η τρέχουσα βαθιά κρίση, τόνισε ο κ. Ο Τορναρίτης είναι μια τεράστια πρόκληση για την Κύπρο · υπάρχει επείγουσα ανάγκη να διαφοροποιηθεί το αναπτυξιακό της μοντέλο, όχι μόνο για την υποστήριξη της ταχείας ανάκαμψης, αλλά και, είπε, για την επιτάχυνση των επενδύσεων μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων. Μετάβαση της κυπριακής οικονομίας σε ψηφιακό-πράσινο μοντέλο ανάπτυξης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ.

Τόνισε τη μετάβαση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και έρευνας – καινοτομία, ψηφιακός εκσυγχρονισμός, περιβάλλον, δημόσια υγεία, απασχόληση, κοινωνική συνοχή – κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ. Τορναρίτης είπε στη συνέχεια ότι κατάγεται από την Κύπρο, μια μικρή χώρα της οποίας η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, η οποία, σύμφωνα με τον Κύπριο βουλευτή, είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στην επιδημία.

Ο κ. Τορναρίτης τόνισε επίσης ότι η κύρια προτεραιότητά μας είναι η πλήρης ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο του πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος του ταμείου αποκατάστασης για την περίοδο 2021-2027. Για να εγκαταλείψει η κοινωνία και η οικονομία την τρέχουσα δύσκολη κατάσταση. κοινωνικοοικονομικό τεστ նել εισάγετε μια βιώσιμη կայուն βιώσιμη διαδικασία κοινωνικής ανάπτυξης με υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων, ανταγωνιστικότητας և απασχόλησης, μειώνοντας τις ανισότητες, αποτρέποντας την εξάπλωση της φτώχειας.

Στο τέλος, ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης είναι μια κοινή προσπάθεια που στοχεύει στην ευημερία των πολιτών μας, αλλά των μελλοντικών γενεών.

ΚΥΠΕ:

Source