Η στενή στάση του σώματος είναι ένα σημαντικό ρυθμιστικό για την αστάθεια

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας εξέδωσε δήλωση μετά τη συνεδρίαση. Η δήλωση περιλάμβανε τη δήλωση, “Η αυστηρή νομισματική στάση θα λειτουργήσει ως σημαντικό απόθεμα ενάντια στην αστάθεια”.