Η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο αύριο θα υπογράψουν συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Το Υπουργείο Εμπορίου της Βρετανίας ανέφερε ότι αύριο υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Τουρκία.