Η Τουρκική Ένωση Εκπαιδευτικών Απαιτεί Ίση Αμοιβή για Ίση Εργασία

Ο Himmet Turgut, Πρόεδρος της Ένωσης Τούρκων Εκπαιδευτικών Κύπρου (KIBTES), υποστήριξε ότι με τον Νόμο αριθ. 47/2010 σχετικά με τον Κανονισμό Μισθών (Μισθών) και Άλλων Αποζημιώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως «νόμος για τη μετανάστευση», οι εκπαιδευτικοί που εισήλθαν στο κοινό μετά το 2011 υπέστησαν μεγάλη οικονομική απώλεια.

Ο Turgut, στη γραπτή του δήλωση, βασίζεται στο γεγονός ότι η ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι καθολικό δικαίωμα. Σημείωσε ότι εκτός από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι εκπαιδευτικοί, ένα άλλο παράπονο που σχετίζεται με τα προσωπικά τους δικαιώματα είναι ότι «οι εκπαιδευτικοί που εισήλθαν στο δημόσιο τομέα πριν από το 2011 δεν έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε υψηλότερο επίπεδο όταν αποφοιτήσουν από ένα δεύτερο πανεπιστήμιο».

Στη δήλωσή του, ο Turgut δήλωσε ότι έχει μεγάλη σημασία για τους εκπαιδευτικούς που είναι νέοι στο επάγγελμα να διορθώσουν αμέσως την αδικία στην οικονομική κρίση, η οποία ήταν γνωστό ότι ήταν στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου κατά την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο.

.Source