Η Τράπεζα Κύπρου αξιοποιεί την αγορά ομολόγων για 300 εκατομμύρια ευρώ

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κυκλοφόρησε με επιτυχία και τιμολόγησε μια έκδοση 300 εκατομμυρίων € μη εξασφαλισμένων και μειωμένων κεφαλαιακών τίτλων επιπέδου 2 στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων τραπεζογραμματίων ευρώ (EMTN) – το μέγιστο δυνατό ποσό σύμφωνα με τους κανόνες για αυτού του είδους την έκδοση .

Η έκδοση ομολόγων υπερκαταγράφηκε τέσσερις φορές, προσελκύοντας ενδιαφέρον από περισσότερους από 140 θεσμικούς επενδυτές, με την τελική τιμολόγηση 37,5 μονάδες βάσης πιο αυστηρή από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης, και αυτό αντιστοιχούσε σε σημαντική μείωση κόστους αρκετών εκατομμυρίων για την Τράπεζα Κύπρου.

Ένας αριθμός σημαντικών θεσμικών επενδυτών συμμετείχαν στην προσφορά για πρώτη φορά και η συνολική προσφορά έφτασε τα 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδυτές που συμμετείχαν στην προσφορά ήταν μεγάλα κεφάλαια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα οποία δεν ασχολούνται με ταχεία «μεταπώληση» για κέρδος. Πρόκειται για κεφάλαια bluechip που δεσμεύονται για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της σταθερής πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας στο «B-» από τον Fitch και «B3 του Moody’s. Η Τράπεζα Κύπρου έχει βελτιώσει σημαντικά την πιστωτική της θέση στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς έχει μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο χαρτοφυλάκιό της στο 16%, από 63% αρχικά.

Η προοπτική της τράπεζας να επιτύχει τον μονοψήφιο λόγο των NPL προς το συνολικό δανεισμό εντός του έτους είναι επίσης πειστική.

Επιπλέον, η τράπεζα αναμένει την αποπληρωμή του 95% περίπου των δανείων που κρατούν επί του παρόντος δόσεις λόγω του μορατόριουμ της κυβέρνησης.

Οι κλήσεις του προγράμματος EMTN της τράπεζας για τακτική έκδοση σε διάστημα πέντε ετών και οι προηγούμενες κλήσεις στην αγορά, στις 17 Μαΐου 2018 και στις 19 Νοεμβρίου 2020, ήταν εξίσου επιτυχημένες.

Οι σημειώσεις τιμήσαν στην ίδια τιμή με ένα σταθερό κουπόνι 6,625 τοις εκατό ετησίως, πληρωτέο ετησίως. Η ημερομηνία λήξης για τα χαρτονομίσματα είναι 23 Οκτωβρίου 2031. Τα χαρτονομίσματα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση των Σημειώσεων βελτιστοποιεί περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και αναμένεται να αυξήσει τον δείκτη Συνολικού Κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά περίπου 100 μονάδες βάσης στο 19,7 τοις εκατό.

Η συναλλαγή ενίσχυσε επίσης τη διαφοροποίηση της επενδυτικής βάσης του Ομίλου και το αποτέλεσμα των τιμών αποδεικνύει την αναγνώριση της αγοράς από τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εξέλιξη του χρηματοοικονομικού της προφίλ. Η Goldman Sachs International και η HSBC ενήργησαν ως Global Coordinators and Dealer Managers, και μαζί με την BNP Paribas, την Bank of America και την JP Morgan ενήργησαν ως Joint Lead Managers.

Source