Η υποψηφιότητα του επίσημου Canaltay για πρόεδρο της Συνέλευσης απορρίφθηκε με την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο!

πανό8

Η υποψηφιότητα του επίσημου Canaltay για πρόεδρο της Συνέλευσης απορρίφθηκε με την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο!

Βουλευτής που ορίστηκε από το Εθνικό Κόμμα Ενότητας (UBP) στη Γενική Συνέλευση της Συνέλευσης της Δημοκρατίας Επίσημη CanaltayΗ υποψηφιότητα απορρίφθηκε.

πανό134

Canaltay, μετά την ψηφοφορία 47 βουλευτών? Η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε με 13 θετικές ψήφους, 26 αρνητικές ψήφους, 3 αποχές, 5 άκυρες ψήφους.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΑΙ

Το προεδρικό συμβούλιο αναμορφώθηκε κατά τη νέα κυβέρνηση στη συνέλευση της Δημοκρατίας. Το Προεδρικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν Πρόεδρο της Συνέλευσης, έναν Αντιπρόεδρο της Συνέλευσης, έναν διευθύνοντα σύμβουλο και τρεις υπαλλήλους. Εγκρίθηκε ότι ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προέρχεται από το UBP και ο Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης είναι από το CTP.

Η παρούσα συνεδρίαση της Συνέλευσης περιελάμβανε πρώτα τις παρουσιάσεις της Προεδρίας στη Γενική Συνέλευση.

Σε αυτό το τμήμα, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Συνέλευσης της Δημοκρατίας στις 29 Δεκεμβρίου, έγινε δεκτή ομόφωνα ο σχηματισμός του Προεδρικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις που καθορίζουν τον αριθμό των μελών των μόνιμων επιτροπών.

Κατά συνέπεια, συγκροτήθηκε η διανομή και οι επιτροπές του εξαμελούς Συμβουλίου Προεδρίας της Δημοκρατικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα κόμματα.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ CTP …

Αποφασίστηκε ότι η Προεδρία της Συνέλευσης θα είναι στο UBP, ο Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης στο CTP, ο Αρχηγός Διοίκησης της Συνέλευσης στην HP, 2 υπάλληλοι στο UBP και 1 υπάλληλος στο CTP.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟUDΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Στη συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού και Προγραμματισμού καθορίστηκαν επίσης λόγω των προσεχών συζητήσεων για τον προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, η επιτροπή Sunat Atun (UBP), Οζντεμίρ Μπέροβα(UBP), Mentes Gündüz (UBP), Yasemi Öztürk (UBP), Fikri Toros (CTP), Salahi Şahiner (CTP), Gülşah Sanver Manavoğlu (HP).

Άλλες επιτροπές και μέλη έχουν ως εξής:

Επιτροπή Νομικών και Εξωτερικών Σχέσεων – 6 μέλη: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Διοικητική Επιτροπή Δημόσιας και Υγείας 6 μέλη: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Επιτροπή συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 μέλη: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Επιτροπή έρευνας Kıb-Tek 6 μέλη: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Μέλη της Επιτροπής Αναφορών και Διαμεσολαβητή 7: “UBP 4, CTP 2, HP 1”

Επιτροπή Ελεγκτικού Συνεδρίου 6 μέλη: “UBP 3, CTP 2, HP 1”

Η Επιτροπή Προσωρινής (AD-HOC), η οποία συγκροτήθηκε για να συζητήσει την Πρόταση Αποφάσεως των Κανονισμών, απαρτίζεται από 9 μέλη. Η κατανομή των μελών σύμφωνα με τα μέρη καθορίστηκε ως “UBP 3, CTP 2, HP 1, DP 1, TDP 1, YDP 1”.

Source