Η ψηφιακή αναβάθμιση της κυπριακής σημαίας – Μεταφορές

Κύπρος:

Η ψηφιακή αναβάθμιση της κυπριακής σημαίας

Για να εκτυπώσετε αυτό το άρθρο, το μόνο που χρειάζεστε είναι να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στο Mondaq.com.

Εισαγωγή

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας στον Πρόεδρο της Κύπρου αποδίδει μεγάλη σημασία στην ποιότητα και την ταχύτητα των υπηρεσιών του, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στους πελάτες της και διατίθενται σε 24ωρη βάση. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας παρέμεινε πλήρως λειτουργικό και συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες του χωρίς καμία διακοπή, παρέχοντας ταυτόχρονα διευκολύνσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες και ιδιοκτήτες πλοίων με κυπριακή σημαία. Η κρίση COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας στον ναυτιλιακό τομέα και ιδιαίτερα στην Κύπρο. Στο βαθμό αυτό, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ως αρμόδια ναυτιλιακή αρχή έκανε την καλύτερη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο για την απλοποίηση των διατυπώσεων και τη μετατροπή των υπηρεσιών της σε περιβάλλον χωρίς χαρτί, παρέχοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες αύξησαν την αποτελεσματικότητα και την ελκυστικότητα του Κυπριακού Μητρώου και των σχετικών υπηρεσιών του.

Διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει αναβαθμίσει πρόσφατα τις υπηρεσίες του με ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση, επιτρέποντας την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ναυτικών, την ηλεκτρονική επαλήθευση πιστοποιητικών που εκδίδει το κυπριακό μητρώο και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος φόρου χωρητικότητας (TTS · ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής φόρου) μέσω των οποίων οι δικαιούχοι (ιδιοκτήτες, ναυλωτές ή διαχειριστές πλοίων των επιλέξιμων πλοίων) μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Επιπλέον, η κυπριακή σημαία παρέχει υπηρεσίες ιστού (eSAS) για κυπριακές εγκρίσεις και βιβλία ναυτικών, την αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών, τη διαχείριση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης των ναυτικών και το «Σύστημα πληροφοριών σταδιοδρομίας των ναυτικών» ( SCIS), μια βάση δεδομένων σταδιοδρομίας για τη διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδραστικής πλατφόρμας που επιτρέπει στους ναυτικούς να μοιράζονται πληροφορίες σταδιοδρομίας με εταιρείες που χρησιμοποιούν το σύστημα. Τέλος, η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης πλοίων (διαδικτυακές εφαρμογές) στο Κυπριακό μητρώο, η ψηφιοποίηση των αρχείων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και η πλατφόρμα Ελέγχου Κράτους Λιμένα βρίσκονται υπό ανάπτυξη και αναμένεται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες.

Χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών

Από το 2018, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει αποδεχτεί, σε ηλεκτρονική μορφή, νόμιμα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε πλοία με σημαία Κύπρου από τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην Εγκύκλιο FAL.5 / Circ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO’s). 39 / Αναθ. 2, σχετικά με τις Οδηγίες χρήσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. Ωστόσο, η υφιστάμενη πρακτική έκδοσης πιστοποιητικών σε έντυπη μορφή παραμένει αποδεκτή.

Ηλεκτρονικά βιβλία καταγραφής (Deck Logbook) σε πλοία με σημαία Κύπρου

Τον Δεκέμβριο του 2020, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας αποφάσισε να αποδεχτεί τη χρήση ηλεκτρονικών ημερολογίων καταστρώματος ως ισοδύναμη με τα επίσημα ημερολόγια καταστρώματος που δημοσιεύονται αποκλειστικά από την κυπριακή σημαία, υπό την προϋπόθεση ότι τα ημερολόγια πληρούν τις απαιτήσεις του ψηφίσματος A.916 του ΙΜΟ (22) « Οδηγίες για την καταγραφή συμβάντων που σχετίζονται με την πλοήγηση ».

Χρήση Ηλεκτρονικών Βιβλίων Εγγραφών (ERB) βάσει της Σύμβασης MARPOL

Η Επιτροπή Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, στα 74 τηςου συνεδρία τον Μάιο του 2019, εγκρίθηκε

Ψηφίσματα MEPC.314 (74), MEPC.316 (74) και MEPC.317 (74), με τα οποία τροποποιούνται

Τα παραρτήματα I, II, V και VI της MARPOL και ο τεχνικός κώδικας ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του αζώτου από κινητήρες ντίζελ θαλάσσης (τεχνικός κώδικας NOX 2008), επιτρέπουν τη χρήση ERB (πετρέλαιο, φορτίο, σκουπίδια και καταστροφή του όζοντος) ουσίες βιβλία καταγραφής, το αρχείο αλλαγής καυσίμου και το βιβλίο καταγραφής των παραμέτρων κινητήρα) για τους σκοπούς καταγραφής λειτουργιών που σχετίζονται με τα παραπάνω παραρτήματα. Αυτές οι τροποποιήσεις τέθηκαν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.

Με βάση τα παραπάνω, η κυπριακή σημαία δέχεται τη χρήση ERB ως εναλλακτικού μέσου σε ένα βιβλίο εγγραφής σε έντυπη μορφή, κατά την κρίση του πλοιοκτήτη / διαχειριστή. Τα πλοία που χρησιμοποιούν ERB δεν χρειάζεται να διατηρούν αντίγραφο του ίδιου αρχείου. Ωστόσο, συνιστάται να έχετε επί του πλοίου έντυπο αντίγραφο του σχετικού βιβλίου εγγραφής, για χρήση σε περίπτωση αστοχίας του ERB, έλλειψης ισχύος στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή έως ότου εξοικειωθεί το πλήρωμα με τη χρήση του εξοπλισμού.

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου προορίζεται να παρέχει έναν γενικό οδηγό για το θέμα. Θα πρέπει να αναζητήσετε ειδικές συμβουλές σχετικά με τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΡΘΡΑ: Μεταφορές από την Κύπρο

.Source