Η Brunswick Gold Ltd αποκτά μονάδες της Otso Gold Corp.

Λευκωσία Κύπρος, 9 Φεβρουαρίου 2021 / CNW / – Αυτό το δελτίο ειδήσεων εκδίδεται από την Brunswick Gold Ltd (“Brunswick Gold“) σύμφωνα με τις απαιτήσεις έγκαιρης προειδοποίησης της Καναδάς Εθνικό μέσο 62-104 και εθνικό μέσο 62-103 όσον αφορά τις κοινές μετοχές της Otso Gold Corp.Εκδότης“).

Η Brunswick Gold ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση ιδιωτικών τοποθετήσεων με τον Εκδότη για στρατηγική επένδυση 11 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (ο “ΧρηματοδότησηΣύμφωνα με τη χρηματοδότηση, η Brunswick Gold εκδόθηκε 284.944.440 μονάδες του εκδότη (η καθεμία, “Μονάδα“) σε τιμή έκδοσης ίση με 0,05 $ ανά μονάδα. Κάθε μονάδα αποτελείται από ένα κοινό μερίδιο (το καθένα, ένα “Κοινή κοινή χρήση“) και ένα κοινό ένταλμα αγοράς μετοχών (το καθένα,”ΕνταλμαΚάθε ένταλμα δίνει δικαίωμα στο Brunswick Gold να αγοράσει ένα κοινό μερίδιο σε τιμή άσκησης ίση με 0,05 $ ανά Εγγύηση για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης. 25.904.040 των Μονάδων που εκδόθηκαν από τον Εκδότη στην Brunswick Gold χρησιμοποιήθηκαν για τον διακανονισμό του κύριου ποσού ενός προηγούμενου 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ ακάλυπτο, μη μετατρέψιμο δάνειο από την Brunswick Gold προς τον Εκδότη. Η χρηματοδότηση βασίστηκε σε συναλλαγματική ισοτιμία C $ / US $ 1.29520 $ και εγκρίθηκε από τους μετόχους του Εκδότη σε ετήσια και ειδική συνεδρίαση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2021.

Με την ολοκλήρωση της Χρηματοδότησης, η Brunswick Gold απέκτησε πραγματική κυριότητα και έλεγχο σε 569.888.880 Κοινές Μετοχές (δυνάμει της ιδιοκτησίας και του ελέγχου 284.944.440 Κοινών Μετοχών και 284.944.440 Ενταλμάτων), που αντιπροσωπεύουν περίπου το 46,03% των εκδομένων και εκκρεμών κοινών Μετοχών κατά την ολοκλήρωση σε μη – αραιωμένη βάση και περίπου το 63,05% των εκδοθέντων και εκκρεμών κοινών μετοχών σε μερικώς αραιωμένη βάση, με την προϋπόθεση ότι η άσκηση όλων των Εγγυημάτων ανήκουν και ελέγχονται ευεργετικά από την Brunswick Gold.

Η Brunswick Gold απέκτησε τις Κοινές Μετοχές και τα Δικαιώματα για επενδυτικούς σκοπούς. Όπως περιγράφεται στην εγκύκλιο πληροφοριών διαχείρισης που εκπονήθηκε από τον Εκδότη σε σχέση με τη Συνάντηση και όπως παρέχεται σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας για τα δικαιώματα των επενδυτών που συνήφθη μεταξύ του Εκδότη και της Brunswick Gold, το διοικητικό συμβούλιο του Εκδότη συγκροτήθηκε μετά το κλείσιμο της Χρηματοδότησης προς αποτελούνται από τους ακόλουθους επτά σκηνοθέτες: Μπράιαν Βέισον, Κλάιντ Βέισον, Yvette Harrison και τέσσερις υποψήφιοι από το Brunswick Gold (Vladimir Lelekov, Nicolas Pascault, Βίκτωρ Κόσκιν και Μάρτιν Σμιθ). Επιπλέον, ο κ. Vladimir Lelekov διορίστηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συμφωνία για τα δικαιώματα των επενδυτών παρέχει επίσης στην Brunswick Gold το δικαίωμα να ορίσει έναν οικονομικό ελεγκτή του Εκδότη και ορισμένα άλλα δικαιώματα συνήθης εγγραφής και προτίμησης για μελλοντικές πωλήσεις τίτλων από τον Εκδότη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε αντίγραφο της έκθεσης έγκαιρης προειδοποίησης που υποβάλλεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί επαρχιακών και εδαφικών τίτλων του Καναδά σε σχέση με τη Συναλλαγή, μεταβείτε στο προφίλ του Εκδότη στον ιστότοπο SEDAR (www.sedar.com) ή επικοινωνήστε Ανδρέας Ορφανίδης στο [email protected]. Η Brunswick Gold έχει την έδρα της στη λεωφόρο Arch Makarios III 2-4, Capital Center, 9ος Όροφος, Λευκωσία 1065, Κύπρος.

ΠΗΓΗ Brunswick Gold Ltd

.Source