Η Eurobank προβλέπει θυγατρικές στο εξωτερικό

Σε: Λεωνίδα Στεργίου

Η χρήση ευρωπαϊκών πόρων στη Βουλγαρία, τη Σερβία և την Κύπρο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής βοήθειας δημιουργεί πρόσθετη προστιθέμενη αξία για τις θυγατρικές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας στο εξωτερικό.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός της Eurobank με την Eurobank Holding, η οποία είναι τώρα εισηγμένη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, περιλαμβάνει τη νέα Eurobank Bank of Greece, τις θυγατρικές του ομίλου στο εξωτερικό, δηλαδή στη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κάθε θυγατρική, ανάλογα με το κύριο αντικείμενο της, τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, είναι πλέον μέρος της υλοποίησης ορισμένων στρατηγικών σχεδίων συγκεκριμένης ποιότητας և ποιότητας ծրագրի 2030.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επέκταση ενός διετούς προγράμματος, το οποίο, μεταξύ άλλων, παρέχει νέα δάνεια στην περιοχή άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ – περαιτέρω χρηματοδότηση για τη στήριξη, απορρόφηση και επένδυση περισσότερων από 30 δισεκατομμυρίων ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των θυγατρικών του εξωτερικού του Ομίλου μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες.

Το πρώτο περιλαμβάνει το Λουξεμβούργο և βρετανικές τράπεζες που ειδικεύονται στη διαχείριση πλούτου և ιδιωτικές τραπεζικές συναλλαγές

Αυτές οι ενέργειες θα σας εμπλουτίσουν με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, συνέργειες, με έμφαση στην καινοτομία και θα δημιουργήσουν έναν νέο πελάτη με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η Eurobank Private Bank Luxembourg SA παρέχει προϊόντα ացված εξειδικευμένες υπηρεσίες για ιδιωτική τραπεζική, διαχείριση πλούτου ծառայությունների υπηρεσίες επενδυτικών ταμείων.

Επιπλέον, προσφέρει επιλεγμένες εταιρικές τραπεζικές υπηρεσίες. Λειτουργεί στο Λουξεμβούργο և Λονδίνο. Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SA ειδικεύεται στη δημιουργία και τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στις τράπεζες του Ομίλου στη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Κύπρο. Οι αναλυτές και στις τρεις χώρες και στην ΕΕ αναμένουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα δύο χρόνια. Επιπλέον, ειδικά για τη Βουλγαρία, είναι η χώρα που θα επωφεληθεί περισσότερο από τα ευρωπαϊκά πακέτα βοήθειας, τα οποία εκτιμάται σε 29 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το ήμισυ του ΑΕΠ της χώρας το 2019.

Η Eurobank Bulgaria AD, η τρίτη μεγαλύτερη στη Βουλγαρία, προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρηματίες και επενδυτές. Επιπλέον, τα κεφάλαια θα εισέλθουν στην Κύπρο 2,7 δισεκατομμύρια (σχεδόν 12% του ΑΕΠ). Η Eurobank Cyprus Ltd προσφέρει εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα և υπηρεσίες και η Eurobank AD Belgrade προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε Σέρβους ιδιώτες և επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, κ. Fokion Caravias, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στοχεύει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή ως η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα.

Από τη μία πλευρά, αυτό θα γίνει με τη μείωση των κόκκινων δανείων σε λιγότερο από 5% έως το 2022, δημιουργώντας ένα απόθεμα του απαιτούμενου ποσοστού που απαιτείται από τις εποπτικές αρχές μέσω εσωτερικών επενδύσεων περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ σε δομές, ψηφιακό μετασχηματισμό, δημιουργία. Καινοτόμες διαδικτυακές υπηρεσίες διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα և προϊόντα, τμήματα εξυπηρέτησης πελατών առավել πιο αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία ενσωματώνονται στη στρατηγική μετασχηματισμού που παρουσιάζεται από τη στρατηγική Capital.gr 20 “2030 Eurobank”.

Επιπλέον, όπως ανέφερε ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, κ. Ο Fokion Caravias, στην επιστολή του προς το προσωπικό με τις ευχές των Χριστουγέννων, σκιαγραφεί αυτό το νέο όραμα μεταμόρφωσης για τα επόμενα 10 χρόνια. Ο στόχος της «Eurobank 2030» είναι να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα «ηγέτη στην περιοχή».

Αυτό το όραμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

Πρώτον, η μεγαλύτερη και ισχυρότερη ιδιωτική τράπεζα, η οποία έγινε σημείο αναφοράς για το τραπεζικό σύστημα.

Δεύτερον, μια νέα εποχή στο υπουργείο.

Τρίτον, υποστήριξη πελατών և οικονομία.

Τέταρτον, η αποτελεσματική χρήση του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαβάστε επίσης:

,Source