Η Hardalia διέταξε βαρύ αποκλεισμό έως τις 14 Ιανουαρίου στο Sperchiada, Pteotida

Τα μέτρα που θα ληφθούν στην περιοχή

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android Για Android և ΕΔΩ για iOS

Με εντολή του Νίκου Χαρταλία, η Σπερχειάδα της Φυτιώτιδας θα τεθεί υπό βαριά αποκλεισμό έως τις 14 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση είναι αναλυτική. Μετά από έκτακτη συνάντηση στο Κέντρο Δράσης Πολιτικής Άμυνας, ο Δήμος Μακρακώμης, προάστιο της Φθιώτιδας στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας, ανέλαβε με εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη επιδημιολογικά δεδομένα που βρέθηκαν στην κοινότητα Σπερχειάδα. Νίκος Χαρταλία, Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή ομάδα των κατοίκων της κοινότητας, τα αποτελέσματα των δοκιμών, τα δεδομένα παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή ομάδα των κατοίκων της κοινότητας, την ηλικιακή ομάδα των κατοίκων της κοινότητας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, Λόγω της επείγουσας ανάγκης για σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ιδίως για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα:

 • Απαγόρευση κυκλοφορίας εκτός της κοινότητας των Σπερχειάδων, εκτός από λόγους υγείας
 • : 00 π.μ. 18: Από 00 έως 05: Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση πολιτών στο έδαφος της Κοινότητας, εκτός από εκείνους τους εργαζομένους που θα μπορούν να μετακινούνται από το σπίτι στην εργασία μόνο με την αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους, αντιστρόφως.
 • Αναστολή θρησκευτικών τελετών
 • Αναστολή καταστημάτων (λιανικής κ.λπ.)

Αυτός!

 • Η φροντίδα του δήμου Μακρακώμης στην κεντρική Ελλάδα համար για την παροχή ցանկացած παροχής βασικών αναγκών (τροφή, φάρμακα κ.λπ.) για τους κατοίκους των χρόνιων ασθενών
 • Παροχή προσωπικού για την Περιφερειακή Πυροσβεστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας (PE.PY.D.) assistance Βοήθεια χρηματοδότησης, όπου և όταν απαιτείται
 • Επιβλέψτε και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα από τη Γενική Διεύθυνση Εδαφικής Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας (GEPAD) για τη διατήρηση των οικιακών γεωγραφικών περιορισμών της κοινότητας

Τέλος, ισχύουν τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα την Τρίτη 05-01-2021 στις 06:00. Από 00 έως Δευτέρα 14-01-2021 όταν η Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας από το Coronavirus Covid-19 θα συνέλθει για να αξιολογήσει τα δημόσια δεδομένα

Τα μέτρα που θα ληφθούν στην περιοχή

Με εντολή του Νίκου Χαρταλία, η Σπερχειάδα της Φυτιώτιδας θα τεθεί υπό βαριά αποκλεισμό έως τις 14 Ιανουαρίου.

Η ανακοίνωση είναι αναλυτική. Μετά από έκτακτη συνάντηση στο Κέντρο Δράσης Πολιτικής Άμυνας, ο Δήμος Μακρακώμης, προάστιο της Φθιώτιδας στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας, ανέλαβε με εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη επιδημιολογικά δεδομένα που βρέθηκαν στην κοινότητα Σπερχειάδα. Νίκος Χαρταλία, Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή ομάδα των κατοίκων της Κοινότητας, τα αποτελέσματα της δοκιμής data τα δεδομένα παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή ομάδα των κατοίκων της Κοινότητας, την ηλικιακή ομάδα των κατοίκων της Κοινότητας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, Λόγω της επείγουσας ανάγκης για σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ιδίως για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα:

 • Απαγόρευση κυκλοφορίας εκτός της κοινότητας της Σπερχειάδας, εκτός από λόγους υγείας
 • : 00 π.μ. 18: Από 00 έως 05: Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση πολιτών στο έδαφος της Κοινότητας, εκτός από εκείνους τους εργαζομένους που θα μπορούν να μετακινούνται από το σπίτι στην εργασία μόνο με την αποκλειστική άδεια του εργοδότη τους, αντιστρόφως.
 • Αναστολή θρησκευτικών τελετών
 • Αναστολή καταστημάτων (λιανικής κ.λπ.)

Αυτός!

 • Η φροντίδα του δήμου Μακρακώμης στην κεντρική Ελλάδα համար για την παροχή ցանկացած παροχής βασικών αναγκών (τροφή, φάρμακα κ.λπ.) για τους κατοίκους των χρόνιων ασθενών
 • Παροχή προσωπικού για την Περιφερειακή Διοίκηση Πυρκαγιάς Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΠΥΔ) և Χρηματοδότηση για βοήθεια όπου και όταν χρειάζεται
 • Επιβλέψτε και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα από τη Γενική Διεύθυνση Εδαφικής Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας (GEPAD) για τη διατήρηση των οικιακών-γεωγραφικών περιορισμών της κοινότητας.

Τέλος, ισχύουν τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα την Τρίτη 05-01-2021 στις 06:00. Από 00 έως Δευτέρα 14-01-2021 όταν η Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας από το Coronavirus Covid-19 θα συνέλθει για να αξιολογήσει τα δημόσια δεδομένα

Source