Η KYSOA δεν συμφωνεί με το Σύστημα Αξιολόγησης … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥΣΟΑ) επαναλαμβάνει την κάθετη διαφωνία της με την πλήρη αντίθεση στην εφαρμογή του «Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας, Λειτουργικότητας και Υγείας» που επιβλήθηκε σε άτομα με αναπηρία κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Με το νομοσχέδιο της επιτροπής εργασίας.

Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Παρασκευή, πρόσθεσε ότι το σύστημα περιλαμβάνει πολύπλοκες, μη επιστημονικές, δαπανηρές και ταπεινωτικές διαδικασίες για την αξιολόγηση της αναπηρίας, που οδηγούν σε νομική, καθολική εκπαίδευση, προσβασιμότητα, απασχόληση, περιορισμούς στο δικαίωμα στην αυτοαπασχόληση, επικοινωνία, επαρκή διαβίωση πρότυπα και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εκφράζει επίσης τη θέση ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης προτιμούνται από μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων με αναπηρία, η πλειονότητα των οποίων ανήκει κυρίως σε μια συγκεκριμένη οργάνωση, εξαιρουμένης της πλειονότητας των ατόμων με αναπηρίες από την πολιτική κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εκτιμάται στο 85% των αυτοί οι πολίτες.

Πηγή: KYPE

Source