Η SÜTEK ανανέωσε το Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015

Στην Αρχή Βιομηχανίας Γάλακτος (SÜTEK) έχει ανατεθεί το δικαίωμα να ανανεώσει το Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015 που ισχύει σε 186 χώρες. Το πιστοποιητικό καλύπτει τις δραστηριότητες που εκτελούνται σε όλες τις υπηρεσίες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών, διοικητικών, ποιοτικών ελέγχων και μάρκετινγκ.

Το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων απονεμήθηκε το Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 στις 17 Ιανουαρίου 2018. Υπουργείο, Ως αποτέλεσμα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 31 Μαΐου και 1ης Ιουνίου, απέκτησε το πιστοποιητικό ISO 9001. Εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα ΜΣΕ είχε αρχίσει να παρέχεται σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Μετά το Υπουργείο, SÜTEK Το 2019, ξεκίνησαν προσπάθειες για την απόκτηση του πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και έγιναν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις σε αυτό το πλαίσιο και οι ελλείψεις ολοκληρώθηκαν. Η SÜTEK απέδειξε την επιτυχία της ως αποτέλεσμα της επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2019 και απέκτησε το δικαίωμα εγγραφής με πιστοποιητικό ISO.

Το σύστημα πρέπει να ανανεωθεί καθώς είναι πάντα ενεργό. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία το 2020, το προσωπικό μας του Οργανισμού έδειξε εξαιρετική επιτυχία και ανέκτησε το δικαίωμα να ανανεώσει το σχετικό πιστοποιητικό.

Το ίδρυμά μας λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια των τροφίμων ενώ εκτελεί τη λειτουργία της συλλογής νωπού γάλακτος που παράγεται από τον τομέα της κτηνοτροφίας, ελέγχει και αυξάνει την ποιότητα και τα πρότυπα του, διασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού και διανέμει το παραγόμενο γάλα στους παραγωγούς που θα το επεξεργαστούν.

Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται επίσης σε αυτό το πλαίσιο και συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ιδρύματός μας. Από το 2019, έχουμε αποκτήσει το δικαίωμα ανανέωσης Το Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2015 έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο, τον ποιοτικό έλεγχο και τα πρότυπα.

Εκπαίδευση που θα αυξήσουν την ποιότητα της παραγωγής και θα φέρουν καινοτομίες στην τεχνολογία στη χώρα μας θα συνεχίσουν να δίνονται στο προσωπικό μας.

.Source