Θα είναι επέκταση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

Δημόσια Υπηρεσία Γραφείων Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών – Έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Τμήμα Θαλάσσιας Έρευνας (TATHE) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Προστασίας της Φύσης, του οποίου ο κύριος σκοπός είναι να λάβει μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε το κοινό να μπορεί να εξυπηρετείται αποτελεσματικά με ερασιτεχνικές άδειες αλιείας χωρίς φυσική παρουσία στο Γραφείο. Επομένως, το κοινό ενθαρρύνεται να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας.

1. Η ανανέωση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (αλιεία με βάρκα, ψάρεμα με δόρυ) για όσους έχουν λάβει άδεια για τα τελευταία τρία χρόνια πρέπει να γίνει μέσω του JCC Smart. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο. 22807818 από 8.00. έως τις 2:30 μ.μ.

2. Για όσους ζητούν άδεια για πρώτη φορά, μπορούν να στείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο lî[email protected].

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ερασιτεχνικής άδειας αλιείας για πρώτη φορά μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Τμήματος στη διεύθυνση http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/B1CE0B4B8923B6CA422584F7003DCDAocDument?Open

Σε περίπτωση που ένας πολίτης δεν μπορεί να στείλει αίτημα ηλεκτρονικά, μπορεί να υποβάλει την αίτησή του (συμπληρώθηκε σωστά) μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα στα κουτιά που βρίσκονται έξω από τα τοπικά γραφεία του TATHE και θα ειδοποιηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Πληρωμή άδειας online στο https://www.jccsmart.com/. Η άδεια θα σταλεί στη συνέχεια.

Δεν επιτρέπεται στους πολίτες να εισέρχονται σε γραφεία εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο κατόπιν ραντεβού.

Δημόσια Υπηρεσία Αλιευτικών και Θαλάσσιων Ερευνητικών Γραφείων – Έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

Τμήμα Θαλάσσιας Έρευνας (TATHE) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Προστασίας της Φύσης, ο κύριος σκοπός του οποίου είναι να λάβει μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται αποτελεσματικά το κοινό: Ερασιτεχνικές άδειες αλιείας χωρίς φυσική παρουσία στα γραφεία. Ενθαρρύνεται η χρήση των απαραίτητων μέσων επικοινωνίας.

1. Η ανανέωση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (σκάφος, ψάρεμα με δόρυ, ψάρεμα φράγματος) για όσους έχουν λάβει άδεια για τα τελευταία τρία χρόνια πρέπει να γίνει διαδικτυακά μέσω του JCC Smart. Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο. 22807818 από 8.00. έως τις 2:30 μ.μ.

2. Για όσους ζητούν άδεια για πρώτη φορά, μπορούν να στείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο lî[email protected].

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης ερασιτεχνικής άδειας αλιείας για πρώτη φορά μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Τμήματος στη διεύθυνση http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/All/B1CE0B4B8923B6CA422584F7003DCDAocDument?Open

Σε περίπτωση που ένας πολίτης δεν μπορεί να στείλει αίτημα ηλεκτρονικά, μπορεί να υποβάλει την αίτησή του (συμπληρώθηκε σωστά) μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα στα κουτιά που βρίσκονται έξω από τα τοπικά γραφεία του TATHE και θα ειδοποιηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Πληρωμή άδειας online στο https://www.jccsmart.com/. Η άδεια θα σταλεί στη συνέχεια.

Δεν επιτρέπεται στους πολίτες να εισέρχονται σε γραφεία εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, μόνο κατόπιν ραντεβού.

Source