Θα ενεργήσουν

Οι μεταφορείς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να λάβουν καμία συνεισφορά κατά τη διάρκεια της πανδημικής περιόδου, θα προσπαθήσουν να ακούσουν τις φωνές τους εκτελώντας δράση στο όχημα.