“Θα πιάσουμε τον Καραϊλάν και θα το χωρίσουμε σε χίλια κομμάτια”

Υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας Noble, “Murat Karayilan Αν διαιρέσουμε αυτό το έθνος και για να συλλάβουμε και να παρακολουθήσουμε χιλιάδες μάρτυρες φτύνουν στο πρόσωπό μας”, είπε.