Θετική περίπτωση στην Mustafa Yüncü Lefkonuklu LTD

Μουσταφά Γιουσού Λεφονούκλου Το Covid-19 εντοπίστηκε σε δύο υπαλλήλους στο κέντρο Ltd Λευκωσία Küçük Kaymaklı.