Θετική υπόθεση στο πρωθυπουργό!

Διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των 23 τοπικών υποθέσεων που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Υγείας, υπάρχει ένα μέλος του προσωπικού που εργάζεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και επίσης ένα μέλος του προσωπικού που εργάζεται στο Γραφείο Προσωπικού συνδεδεμένο με το Πρωθυπουργό.