Κάθε θέμα συζητείται στο Συμβούλιο Υπουργών …

Ο πρωθυπουργός Ersan Saner έκανε δηλώσεις και διευκρίνισε την εικαζόμενη συζήτηση από το Συμβούλιο Υπουργών.