Κέρδος Cyta το 2021 Προβλέπονται 39,3 εκατομμύρια. Σημαντική συμβολή στην οικονομία στο πλαίσιο της επιδημίας

Η προβλεπόμενη κερδοφορία μετά τη φορολογία της ΑΤΗΚ το 2021 είναι 39,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι 3 εκατομμύρια περισσότερα από την προβλεπόμενη κερδοφορία το 2020, δήλωσε η πρόεδρος της οργάνωσης Ρένα Ρούβιτα Πάνου μπροστά από την κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών.

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Μιλώντας στην Επιτροπή κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού της ΑΤΗΚ για το 2021, η κα Ruvita σημείωσε ότι η οικονομική απόδοση του Οργανισμού αναμένεται να αυξηθεί για το 2022 և 2023, όπως περιγράφεται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σύστημα. Σημείωσε ότι παρά την αβεβαιότητα που προκαλείται από την επιδημία, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει αναδειχθεί ως βασική οικονομική βιωσιμότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανθεκτικότητα της Cyta τα τελευταία τρία χρόνια, η κα Ruvita εξέφρασε την εμπιστοσύνη ότι ο Οργανισμός δεν θα επιτύχει μόνο τον συνολικό προϋπολογισμό, αλλά θα τον υπερβεί εκμεταλλευόμενος τις ευκαιρίες δημιουργίας εσόδων, αλλά και θα μειώσει περαιτέρω το λειτουργικό κόστος.

Τα προβλεπόμενα έσοδα από άποψη παροχών, 2021. Στον προϋπολογισμό, προγραμματίζεται να αυξηθούν σε 350 εκατομμύρια ευρώ, στα ίδια επίπεδα με το 2019 2019 αυξήθηκαν κατά 9 εκατομμύρια έως το 2020. Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να είναι 357,2 εκατομμύρια σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα 349,1 εκατομμύρια το 2020.

Ο πρόεδρος της εταιρικής σχέσης είπε τώρα σε σχέση με τις προβλεπόμενες δαπάνες ότι οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού για το 2021 ανέρχονται σε 422,2 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τις προγραμματισμένες δαπάνες για το 2020 – 419,6 εκατομμύρια. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με τη δημιουργία υποδομών μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, οι οποίες αποσβένονται μακροπρόθεσμα στις οικονομικές καταστάσεις.

Όσον αφορά τη στρατηγική κατεύθυνση της Cyta, η κα Ruvita είπε ότι η βασική βάση είναι να καταστεί ο Οργανισμός βασικό κράτος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αυτής της χώρας. Όπως αναφέρθηκε, η Cyta μπορεί να διαδραματίσει αυτόν τον σημαντικό ρόλο εφαρμόζοντας μια αναπτυξιακή στρατηγική που περιλαμβάνει επενδύσεις σε τεχνολογία αιχμής για τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής υποδομής της, η οποία παρέχει ευρυζωνικές, υψηλής ταχύτητας και καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Είπε ότι «έξυπνες λύσεις» χτίζονται πάνω σε αυτά τα θεμέλια · νέες προοπτικές δημιουργούνται σε τμήματα της κοινωνίας όπως δημόσιες υπηρεσίες, ιατρική, εκπαίδευση, πολιτισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εμπόριο, πλοία, γεωργία και ψυχαγωγία. Από τα 97,7 εκατομμύρια ευρώ στο κόστος ανάπτυξης, αυτά περιλαμβάνουν επένδυση 18,8 εκατομμυρίων ευρώ για ένα ενσύρματο δίκτυο πρόσβασης, το οποίο περιλαμβάνει ένα δίκτυο οπτικών ινών. Το αποθεματικό για σταθερά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι 26,3 εκατομμύρια, και για υποβρύχια καλωδιακά συστήματα – 17,2 εκατομμύρια.

Όσον αφορά το 5G, είπε ότι πρόσφατα διοργανώθηκε επιτυχώς ένας διαγωνισμός αδειοδότησης ραδιοσυχνοτήτων για τις ανάγκες των δικτύων 5G, “Η Cyta, έχοντας εφαρμόσει αυτό το πιλοτικό δίκτυο από το 2019, έχει ήδη αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία.” αυτής της καινοτόμου τεχνολογίας.

Όσον αφορά τη διαχείριση της κερδοφορίας του οργανισμού, η κα Ruvita είπε ότι το κράτος πληρώνει ένα σημαντικό μέρισμα ετησίως. Όπως ανέφερε, το 2019 η Cyta πλήρωσε 34 εκατομμύρια συνολικά μερίσματα στην πολιτεία για το 2017 (28,6 εκατομμύρια) և για το 2018 (14,4 εκατομμύρια) έτη, ενώ από το 2003 πληρώνει στο κύριο ταμείο. 830 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πρόεδρος της οργάνωσης είπε ότι η κύρια εστίασή τους είναι η επιστροφή της αυξανόμενης αξίας στους συνδρομητές, προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, τον τελευταίο χρόνο υπήρξε σημαντική προσαρμογή των τιμών των πακέτων և φωνής services υπηρεσιών δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αγαθών. σταθερή τηλεφωνία և Διαδίκτυο όπως στις εφαρμογές της Cytavision. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένας δείκτης ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα πακέτα ινών προσφέρουν ταχύτητες 200 Mbps από 56 ευρώ σε 70 ευρώ, και Cyta – 250 Mbps βελτιωμένα πακέτα για 50 ευρώ.

Σε σχέση με τις μελλοντικές προκλήσεις του οργανισμού, η κα Ruvita μίλησε για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την αναθεώρηση, τον εκσυγχρονισμό, την οικονομική δύναμη, την κοινωνική ευθύνη και την πράσινη ανάπτυξη των εσωτερικών κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία της Cyta.

Εν κατακλείδι, η κα Ruvita τόνισε ότι η κύρια ευθύνη του Οργανισμού είναι παρόμοια με τους παράγοντες του κινήματος για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αξίας του: διαφάνεια, εταιρική διακυβέρνηση, προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των πολιτών.

Πηγή: KYPE

Source