Καίμε τα πλοία

Με την αιτιολογία ότι η κυβέρνηση δεν απασχολούσε αρκετές νοσοκόμες, τα σωματεία που οργανώθηκαν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ανέλαβαν δράση και προειδοποίησαν, “Εάν δεν επικοινωνήσουμε, θα κάψουμε τα πλοία”