Καιρός / 13 Ιανουαρίου 2021

Σύμφωνα με την έκθεση πρόγνωσης του καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, η περιοχή θα επηρεαστεί από το σύστημα χαμηλής πίεσης και τη μάζα του δροσερού και υγρού αέρα.