Καταδικάσεις εταιρειών που παραβίασαν το νόμο … | Δημοσιογράφος Κύπρος

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, κίνησε ποινική δίωξη εργοδοτών, προϊσταμένων εταιρειών, οι οποίοι παραβίασαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας σχετικά με την Ασφάλεια και την Υγεία της Εργασίας.

Ως αποτέλεσμα αυτών των διώξεων, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το 2020 καταδίκασε τον «Α. THEODOSIOUFROZENFOODS “, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των κατεψυγμένων τροφίμων, με πρόστιμο 1500 ευρώ,” FOODPARKCITYF.PCLTD “, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των καφέ, με συνολικό πρόστιμο 5000 ευρώ,” PDSIS LTD “, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή λαμαρίνας εκτύπωση πλαστικών ταινιών με συνολικό πρόστιμο 5.750 ευρώ, η εταιρεία “PAFILISCAFFOLDING & TRADINGLTD”, η οποία ασχολείται ενεργά με την πώληση δομικών εξοπλισμών που σχετίζονται με σκαλωσιές και μεταλλικά χυτά, με συνολικό πρόστιμο 1 ευρώ. 2500, ο επικεφαλής της εταιρείας με συνολικό πρόστιμο 2500 ευρώ για παραβίαση των διατάξεων της επαγγελματικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία, ο εργοδότης με συνολικό πρόστιμο 4.750 ευρώ.

Καταδίκασε επίσης τον διευθυντή της εταιρείας σε φυλάκιση 10 μηνών αμέσως για παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, τρεις μήνες μετά την εφαρμογή της ποινής, η ποινή μειώθηκε μέχρι την άμεση απομάκρυνσή του, λαμβάνοντας υπόψη το λευκό ποινικό μητρώο, την παραδοχή του ατυχήματος, τις προσωπικές και οικογενειακές του συνθήκες. Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου αποφάσισε υπέρ του ερευνητή του έργου, ο οποίος αποφάσισε το 2016. Η ποινική έφεση κατά της απόφασης և αφορούσε την ένστασή του για την ποικιλομορφία ή την ασάφεια του κατηγορητηρίου (υπόθεση αριθ. 1371/10).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ.

Source