Καταργήθηκε η θανατική ποινή στο Καζακστάν

Σύμφωνα με τη δήλωση του Προεδρικού Γραφείου Τύπου του Καζακστάν, η θανατική ποινή καταργήθηκε επίσημα στη χώρα.

Ο Πρόεδρος Τοκάγιεφ υπέγραψε τον Νόμο για το «Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής».

Σύμφωνα με το νέο νόμο, θα ισχύει πλέον ισόβια κάθειρξη αντί της θανατικής ποινής.

Τονίστηκε επίσης ότι ο εν λόγω νόμος δεν θα ισχύει για “εκείνους που κρίνονται ένοχοι για διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων στρατιωτικού χαρακτήρα σε περίπτωση πολέμου στη χώρα”

Οι θανατικές ποινές είχαν ανασταλεί στο Καζακστάν από το 2003.

Μεταξύ των μερών του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο στοχεύει στην κατάργηση της θανατικής ποινής, υπάρχουν 88 από τα 193 κράτη που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών.

.Source