Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον κατάλογο των διορισμών καθηγητών

Την Τετάρτη, συζητήθηκαν τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για το νέο σύστημα διορισμών γενικής εκπαίδευσης, ιδίως το ζήτημα της ένταξης των υποψηφίων στον κατάλογο των υποψηφίων για εκπαιδευτικούς τεχνολογίας (χωρίς κατάρτιση), συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής επιτροπής εκπαίδευσης. ,

Σε δηλώσεις μετά τη σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, ο πρόεδρος της επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάνης, δήλωσε ότι ήταν πολύ λυπημένοι.

“Πολλοί καθηγητές που έχουν περάσει τις εξετάσεις, στο νέο σύστημα ραντεβού, δηλαδή τεχνολογικά, δεν μπορούν να εγγραφούν στους νέους καταλόγους ραντεβού με το πρόσχημα ότι πρέπει να ολοκληρώσουν ή να παρακολουθήσουν μαθήματα πριν από την εγγραφή, σεμινάρια που θα προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας”, πρόσθεσε.

Αυτά τα σεμινάρια, συνέχισε ο κ. Χατικιάνης, δεν πραγματοποιούνται για τον πρώτο χρόνο λόγω της επιδημίας.

“Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτά τα σεμινάρια δεν έχουν ολοκληρωθεί θα οδηγήσει στο γεγονός ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί δεν θα είναι σε θέση να εγγραφούν στις νέες λίστες εργασιών κατά το δεύτερο έτος εγγραφής. “Αυτό είναι πολύ άδικο, δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε, οπότε κάλεσε το υπουργείο να υποβάλει πρόταση για αλλαγή του προγράμματος εξυπηρέτησης, ώστε να μην είναι απαραίτητη η κατάσταση των σεμιναρίων”, κατέληξε.

Source