Κορυφαίος Σύνθετος Οικονομικός Δείκτης Κύπρου (CCLEI)

Η κορυφαία σύνθετη οικονομική πραγματικότητα της Κύπρου (CCLEI) σημείωσε ετήσια πτώση 4,3%, φτάνοντας το 101,9% τον Δεκέμβριο του 2020, 4,7% το Νοέμβριο και 3,7% τον Οκτώβριο (με βάση τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία).

Λήψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΔΩ Android για Android և ΕΔΩ για iOS

Η πτώση του δείκτη Νοεμβρίου δεν φαίνεται να συνεχίζεται τον Δεκέμβριο, εν μέσω βελτιωμένων προσδοκιών για διεθνή εμφάνιση εμβολίων εμβολίων. Πιο συγκεκριμένα, αν και ο δείκτης οικονομικής διάθεσης (Κύπρος) στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, επιδεινώθηκε το Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, τον Δεκέμβριο βελτιώθηκε χρόνο με το χρόνο, συμβάλλοντας θετικά στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Με CCLEI. Οι εγχώριες συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά από χρόνο σε χρόνο, αντανακλώντας εν μέρει την αυξανόμενη μετατόπιση στις ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής. Από αυτή την άποψη, συνέβαλε επίσης στη βελτίωση των λιανικών πωλήσεων, η οποία φαίνεται να καταγράφεται σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις τον Νοέμβριο του 2020 και τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Αντιθέτως, ορισμένες εσωτερικές μεταβλητές επηρεάζουν αρνητικά το CCLEI. Ειδικότερα, παρά την εποχικότητά του, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην ανάκαμψη του CCLEI, καθώς οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020 συνέχισαν να μειώνονται σημαντικά σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, η ετήσια βελτίωση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να επιβραδύνεται, αντικατοπτρίζοντας τόσο τα πρόσφατα μέτρα κατά της επιδημίας όσο και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Τέλος, η σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού συμβάσεων πώλησης ακινήτων που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο αντιστρέφεται από έτος σε έτος, καθώς οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφονται από το Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020.

Συμπερασματικά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του CCLEI τον Δεκέμβριο του 2020 αντικατοπτρίζει τη μείωση της αβεβαιότητας εν μέσω της άφιξης νέων εμβολίων κατά της επιδημίας. Παρά το γεγονός αυτό, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή καθώς πολλές χώρες φαίνεται να επιβάλλουν νέους περιορισμούς τον Ιανουάριο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία δημιουργίας ευρετηρίου CCLEI μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.ucy.ac.cy/erc/erc/publications/cyprus-composite-leading-economic-index-cclei

Σημείωση:μικρό:

  1. Ο δείκτης CCLEI βασίζεται στο οικονομετρικό μοντέλο Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009).
  2. Τον Δεκέμβριο του 2020, το CCLEI δημιουργήθηκε με βάση τις τιμές του αργού πετρελαίου Brent, τον Οικονομικό Δείκτη της Ευρωζώνης, τον συνολικό αριθμό συμβάσεων πώλησης ακινήτων, καθώς και την υψηλή συχνότητα αφίξεων επιβατών και την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Δεκέμβριος, ενώ τα άλλα στοιχεία του υπολογίζονται βάσει των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με διάφορους οικονομικούς δείκτες. Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η αξιολόγηση CCLEI του Νοεμβρίου, η οποία καταγράφηκε στη δημοσίευση του Νοεμβρίου 2020.

Η κορυφαία σύνθετη οικονομική πραγματικότητα της Κύπρου (CCLEI) σημείωσε ετήσια πτώση 4,3%, φθάνοντας το 101,9% τον Δεκέμβριο του 2020, 4,7% το Νοέμβριο και 3,7% τον Οκτώβριο (με βάση τα τελευταία αναθεωρημένα στοιχεία).

Η πτώση του δείκτη Νοεμβρίου δεν φαίνεται να συνεχίζεται τον Δεκέμβριο, εν μέσω βελτιωμένων προσδοκιών για διεθνή εμφάνιση εμβολίων εμβολίων. Πιο συγκεκριμένα, αν και ο δείκτης οικονομικής διάθεσης (Κύπρος) στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, επιδεινώθηκε το Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020, τον Δεκέμβριο βελτιώθηκε χρόνο με το χρόνο, συμβάλλοντας θετικά στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Με CCLEI. Οι εγχώριες συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες συνεχίζουν να αυξάνονται σημαντικά από χρόνο σε χρόνο, αντανακλώντας εν μέρει την αυξανόμενη μετατόπιση στις ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής. Από αυτήν την άποψη, συνέβαλε επίσης στη βελτίωση του όγκου των λιανικών πωλήσεων, που φαίνεται να καταγράφεται στις προκαταρκτικές εκτιμήσεις τον Νοέμβριο του 2020 και τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Αντιθέτως, ορισμένες εσωτερικές μεταβλητές επηρεάζουν αρνητικά το CCLEI. Ειδικότερα, παρά την εποχικότητά του, ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο στην ανάκαμψη του CCLEI, καθώς οι αφίξεις τουριστών τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020 συνέχισαν να μειώνονται σημαντικά σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, η ετήσια βελτίωση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να επιβραδύνεται, αντικατοπτρίζοντας τόσο τα πρόσφατα μέτρα κατά της επιδημίας όσο και τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που καταγράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο. Τέλος, η σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού συμβάσεων πώλησης ακινήτων που καταγράφηκαν τον Οκτώβριο αντιστρέφεται από έτος σε έτος, καθώς οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφονται από το Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020.

Συμπερασματικά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του CCLEI τον Δεκέμβριο του 2020 αντικατοπτρίζει τη μείωση της αβεβαιότητας εν μέσω της άφιξης νέων εμβολίων κατά της επιδημίας. Παρά το γεγονός αυτό, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή καθώς πολλές χώρες φαίνεται να επιβάλλουν νέους περιορισμούς τον Ιανουάριο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία δημιουργίας ευρετηρίου CCLEI μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.ucy.ac.cy/erc/erc/publications/cyprus-composite-leading-economic-index-cclei

Σημείωση:μικρό:

  1. Ο δείκτης CCLEI βασίζεται στο οικονομετρικό μοντέλο Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009).
  2. Τον Δεκέμβριο του 2020, το CCLEI δημιουργήθηκε με βάση τις τιμές του αργού πετρελαίου Brent, τον Οικονομικό Δείκτη της Ευρωζώνης, τον συνολικό αριθμό συμβάσεων πώλησης ακινήτων, καθώς και την υψηλή συχνότητα αφίξεων επιβατών και την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Δεκέμβριος, ενώ τα άλλα στοιχεία του υπολογίζονται βάσει των τελευταίων διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με διάφορους οικονομικούς δείκτες. Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η αξιολόγηση CCLEI του Νοεμβρίου, η οποία καταγράφηκε στη δημοσίευση του Νοεμβρίου 2020.

Source