Κυπριακά έσοδα από τον τουρισμό για τον Οκτώβριο του 2020 Κάτω

Με βάση τα αποτελέσματα της Κυπριακής Έρευνας Επιβατών που διενήργησε η Στατιστική Υπηρεσία, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Οκτώβριο του 2020 ανήλθαν σε 77,4 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τα 2,99,4 εκατομμύρια τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σημειώνοντας μείωση 74,1% .

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, τα έσοδα από τον τουρισμό εκτιμάται σε 376,3 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με 2.533,4 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 85,1%.

Οι δαπάνες ανά άτομο για τον Οκτώβριο του 2020 ανήλθαν σε 767,66 ευρώ σε σύγκριση με 685,82 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 11,9%. Οι ημερήσιες δαπάνες ανά άτομο για τον Οκτώβριο του 2020 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2019 σημείωσαν μείωση 12,6% (από 77,06 ευρώ σε 67,34 ευρώ) ενώ η μέση διάρκεια διαμονής αυξήθηκε κατά 28,1%.

.Source