Κύπρος: Οφέλη στον τομέα της εκπαίδευσης – Νέα

Αυτό το άρθρο στοχεύει να παρουσιάσει ένα σύνολο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναπτύσσουν καινοτόμα αποτελέσματα και αποτελέσματα. Αυτά τα έργα καλύπτουν τους τέσσερις τομείς της Εκπαίδευσης – Σχολείο, Επαγγελματική, Ενήλικες και Ανώτατα. Περιγράφονται δεκαεπτά έργα εδώ.

CONOCO: Αντιμετώπιση χωρίς κινητικότητα κατά τη διάρκεια του ιού COrona. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να συλλέξει πρακτικές από τις χώρες εταίρους και πέραν αυτού, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι-εργοδότες, εκπαιδευτικοί-μαθητές, γονείς-παππούδες, αντιμετώπιζαν χωρίς κινητικότητα κατά τη διάρκεια των κλειδαριών. (www.co-no-co.eu)

ΑΣΤΕΡΙ: Αυτόματο σύστημα παρακολούθησης των ηλεκτρονικών μαθητών. Το έργο ASTRE αναπτύσσεται ως σύστημα αξιολόγησης για μαθητές MOOC που εστιάζουν στον αντίκτυπο που είχε ο μαθητής στην παρακολούθηση της πιστοποίησης MOOC σε σχέση με την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, την εκπαίδευση και την καριέρα τους. (trackingelearners.eu)

HUM @ N: Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Αυτό το έργο διερευνά τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές Α.Ε. στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ΤΠΕ, παρέχει φιλικά προς το χρήστη και προσαρμόσιμα εργαλεία για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους και τη βελτίωση των κινήτρων και της εμπλοκής των μαθητών. (www.digihuman.eu)

ΣΩΣΕΙ: Ενδυνάμωση ικανοτήτων για διαδικτυακή μάθηση στην ΑΕΙ. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η ιδέα της ηλεκτρονικής μάθησης στον Ευρωπαϊκό Χώρο ΑΕΙ έχει μεταφραστεί στην πράξη σε εθνικό πλαίσιο από ακαδημαϊκούς φορείς. (www.eaecbet.com)

L-CLOUD: Ο στόχος αυτού του έργου ήταν να εκπαιδεύσει τους δασκάλους του σχολείου να διδάσκουν και να διαχειρίζονται σχολεία κάτω από το περιβάλλον “Cloud Computing”. Το έργο ανέπτυξε επίσης ένα πρόγραμμα πιστοποίησης. (www.l-cloud.eu)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: Το UP Skilling Refugees And aDult Educators, είναι ένα έργο που στοχεύει στους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην ΕΕ, προκειμένου να τους βοηθήσει μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να ενταχθούν στην κοινωνία και την αγορά εργασίας της ΕΕ. Το έργο ανέπτυξε επίσης ένα πρόγραμμα πιστοποίησης. (www.upgrade-erasmus.eu)

Είσοδος: Προώθηση της συμμετοχικής εκπαίδευσης μέσω του International Sign. Οι μαθητές με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με άτομα με προβλήματα ακοής καθώς και με άλλους μαθητές με προβλήματα ακοής από διαφορετικές εθνικότητες, καθιστώντας τη διακρατική κινητικότητά τους σχεδόν αδύνατη. Αυτό το έργο θα παρέχει κανάλια για την επικοινωνία σε μια κοινή νοηματική γλώσσα που όλοι μπορούν να κατανοήσουν. (www.uni-siegen.de/zew/insign/)

TechCMS: Τεχνολογικά βελτιωμένες δεξιότητες διαχείρισης καριέρας (CMS) για ενήλικες. Αυτό το έργο αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες προσανατολισμού σταδιοδρομίας και εργαλεία για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας με τη χρήση των ΤΠΕ. (www.techcms.eu)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Κατάρτιση Μικροηλεκτρονικής, Βιομηχανία και Δεξιότητες. Το METIS γεφυρώνει το χάσμα δεξιοτήτων στον τομέα των μικροηλεκτρονικών για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. (www.metis4skills.eu)

ECoVEM: Ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας επαγγελματικής αριστείας στη μικροηλεκτρονική. Αυτό το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας διακρατικής πλατφόρμας συνεργασίας της Επαγγελματικής Αριστείας στη Μικροηλεκτρονική για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης, των πράσινων τεχνολογιών, της ισότητας των φύλων και της τεχνολογίας, της ένταξης των μεταναστών. (www.eacg.eu)

ΔΡΟΜΟΙ: Αναβάθμιση με τη δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών διαδρομών. Αυτό το έργο σκοπεύει να αναπτύξει μια εργαλειοθήκη για την εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματίες σταδιοδρομίας που εργάζονται με άνεργους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση. (www.eacg.eu)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και γονικής μέριμνας καθώς και επαγγελματικών δεξιοτήτων για εκπαιδευτές ενηλίκων. (www.eacg.eu)

STEAME: Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχολείων STEAME. Μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, τις τέχνες, τα μαθηματικά και την επιχειρηματικότητα ως σημείο αναφοράς για την καθοδήγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των μαθητών, της κριτικής σκέψης και του επιχειρηματικού πνεύματος. (www.steame.eu)

INNOMATH: Καινοτόμος εμπλουτισμός εκπαιδευτικών διαδικασιών για μαθητές μαθηματικά προικισμένους στην Ευρώπη. Αυτό το έργο στοχεύει να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τις ικανότητές τους για την υποστήριξη ταλαντούχων μαθητών εντός και εκτός του περιβάλλοντος της τάξης. Θα δοκιμάσει το MID – Mathematics in Industry Day ως δραστηριότητα για να προκαλέσει τους μαθητές. (www.innomath.eu)

ΜΑΘΕΤΕ +: Χτίζοντας κοινότητες παραγωγών εκπαιδευτικών για να εφαρμόσουν εξατομικευμένη εκμάθηση μαθηματικών που υποστηρίζεται από μηχανική μάθηση και μπλοκ αλυσίδα για την αξιολόγηση των ικανοτήτων. (μάθετε περισσότερα.milage.io/)

EI-STEAM: Εκπαιδευτικά γραφήματα για το STEAM. Αυτό το έργο σκοπεύει να αναπτύξει οπτικό υλικό που θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τα απαιτητικά θέματα στα βιβλία των μαθητών. (www.steam-edu.eu/)

C-DAOEF: Ανάπτυξη μηχανογραφικών προσαρμοστικών εφαρμογών για τη δυναμική αξιολόγηση και ενίσχυση των εκτελεστικών λειτουργιών σε μαθητές με νευρο-αναπτυξιακές και μαθησιακές διαταραχές. Αυτό το έργο δημιουργεί σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες αξιολόγησης / παρέμβασης και βελτιστοποιεί τη μάθηση των μαθητών που υποστηρίζει μαθητές με νευροαναπτυξιακές και μαθησιακές διαταραχές. (adaptivelearning-project.eu)

Ο καθηγητής Γρηγόρης Α. Μακρίδης είναι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συντονιστών ERASMUS (EAEC), Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθοδήγησης Καριέρας (EACG).

Επικοινωνία: [email protected] ή επισκεφθείτε:
www.cms.org.cy
www.eaecnet.com
www.eacg.eu


Source