Μαθήματα γαλλικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Ο γαλλικός όμιλος AXA δεν είναι ο μόνος που έχει επενδύσει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά την τελευταία δεκαετία. Προηγήθηκε της Crédit Agricole Life, που ιδρύθηκε το 2001 με την επωνυμία Emporiki Life, ως κοινοπραξία της ασφαλιστικής εταιρείας Emporiki Bank d Crédit Agricole SA Group (Predica) με επιτόκιο 50% – 50%. Το 2010 έγινε 100% θυγατρική του Crédit Agricole Assurances Group και το 2011 το όνομά της άλλαξε σε Crédit Agricole Life.

Η εταιρεία βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία Run-Off, δηλαδή διατηρεί το χαρτοφυλάκιό της σε ισχύ μέχρι το τέλος της θητείας της χωρίς νέες πωλήσεις. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος CAA, ως σημαντικός μέτοχος, συνεχίζει να αναζητά επιλογές ως αποτέλεσμα της στρατηγικής του να προσπαθεί να πουλήσει την Εταιρεία ή το χαρτοφυλάκιό της στον σχετικό αγοραστή, αλλά ταυτόχρονα η Εταιρεία παραμένει συνεπής στην τήρηση των συμβατικών κανόνων της. Υποχρεώσεις Επομένως, η Εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί επαρκή ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το Solvency II, με αντίστοιχο δείκτη 136%, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ομάδα επαγγελματιών για τη διασφάλιση της ποιότητας διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της.

Μια ισχυρή γαλλική παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι η Groupama, που αποκτήθηκε το 2007 από την ιστορική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία Phoenix. Ωστόσο, από το 2010 έως σήμερα, η Groupama έχασε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ στην παραγωγή, από 195,8 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιο κύκλο εργασιών το 2010 (ακαθάριστες πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύμβασης) σε 151,4 εκατομμύρια ευρώ το 2019 το ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής επενδυτικών προϊόντων) αυξήθηκε κατά 8,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά το 2019 το μερίδιό του μειώθηκε ελαφρά κατά 3,56% το 2019 σε σύγκριση με 3,58% το 2018 λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης παραγωγή ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς.

Η γαλλική ομάδα CNP είναι επίσης παρούσα στην Κύπρο μέσω της χώρας μας. CNP ASFALISTIKI Η CNP ASFALISTIKI Cyprus (Ελληνικό Υποκατάστημα) είναι μέλος του Ομίλου CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS. Η CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS LTD είναι μέλος του γαλλικού πολυεθνικού Ομίλου CNP ASSURANCES με ιστορία 160 ετών, παρουσία σε 19 χώρες με πάνω από 37 εκατομμύρια ασφαλισμένους.

Η CNP ASFALISTIKI (Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών) δραστηριοποιείται στους τομείς της γενικής ασφάλισης, εκτός από τα αυτοκίνητα (3,4,10) αεροσκάφη (5,11), τη νομική προστασία (17), τις πιστώσεις (14) σύμφωνα με το άρθρο 13 του Εμπορικού Νόμου 400/1970 : Παράγραφος 1 (αντικαταστάθηκε από το νόμο 4346/2016), με ασφάλιστρα που συγκεντρώθηκαν το 2019 244301,50 ευρώ. Η CNP ZOIS, εταιρεία ασφάλισης ζωής του Ομίλου CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται επίσης στη χώρα μας. Η CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS LTD είναι μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου CNP ASSURANCES. Η CNP ZOIS, με πολυετή εμπειρία στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο, διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε προϊόντα ζωής, υγείας, σοβαρών ασθενειών, προσωπικών ατυχημάτων και αποταμιεύσεων, σε ατομική βάση, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της. : Η εταιρεία προσφέρει τα προϊόντα της μέσω του δικτύου Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η CNP ZOIS SOLE SHAREHOLDER SOCIETE ANONYME ασφαλίζει ενεργά την ασφάλιση ζωής եց έκλεισε την 18η οικονομική της χρήση στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η εταιρεία είχε 17 υπαλλήλους στο τέλος του 2019 (16 εργαζόμενοι το 2018). Το μέσο προσωπικό το 2019 ήταν 16 άτομα. Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της εταιρείας το 2019 ανήλθαν σε 3.223.909,96 ευρώ.

Ασφάλιση AXA

Η παρουσία της AXA Insurance στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2006. Στις 16 Οκτωβρίου, όταν ανακοινώθηκε ότι υπογράφηκε σύμβαση για την πώληση 255 εκατομμυρίων ευρώ ασφάλισης άλφα στην AXA. 14 χρόνια αργότερα, η AXA Insurance μεταφέρθηκε στη Generali έναντι 165 εκατομμυρίων ευρώ.

Ασφάλιση AXA με αριθμούς

  • Παρουσία. Όλη η Ελλάδα
  • Υπάλληλοι: 496 (275 διοικητικοί υπάλληλοι և 221 αποκλειστικοί συνεργάτες)
  • Σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Αποκλειστικά γραφεία πωλήσεων – 29, μεσίτες – 648
  • Πελάτες: 576.000
  • Έσοδα: 160,4 εκατομμύρια ευρώ
  • Καθαρό κέρδος – 8,7 εκατομμύρια ευρώ

Αποκλειστική συνεργασία με την Alfa Bank.

,Source