Μελέτη του πρώτου κύματος της επιδημίας στην Κύπρο και των συνεπειών της

Πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση ερωτηματολογίων από το Πανεπιστήμιο της Πάφου στη Νάπολη για τη μελέτη των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία του κυπριακού πληθυσμού κατά το πρώτο κύμα της επιδημίας τον Μάρτιο-Ιούλιο. 2020. Η έρευνα δείχνει ότι οι διαφορές μεταξύ των φύλων των γυναικών είναι υψηλότερες στο άγχος, το άγχος, το φόβο, το άγχος και την απόγνωση από τους άνδρες και τις γυναίκες που λαμβάνουν περισσότερα προστατευτικά μέτρα κατά της επιδημίας.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι οι ηλικιωμένοι που ζουν σε αστικές περιοχές είναι πιο πιθανό να λάβουν περισσότερη κοινωνική υποστήριξη από τα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς και από έναν ευρύτερο κοινωνικό κύκλο, καθώς και περισσότερο ενδιαφέρον για τις συναισθηματικές εμπειρίες των δυνητικά μολυσμένων ατόμων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εμπειρία της ανθρώπινης επιδημίας σχετίζεται με συναισθηματική δυσφορία, κοινωνική υποστήριξη և το ενδιαφέρον που δείχνει ένα άτομο προς τους άλλους և. Εξίσου σημαντικό αποτέλεσμα της μελέτης ήταν η μείωση της ανησυχίας του κοινού για πιθανή μόλυνση μετά το τέλος του πρώτου κύματος της επιδημίας στην Κύπρο.

“Ο αντίκτυπος της επιδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία. Στοιχεία από την Κύπρο “Τα ευρήματα μιας μελέτης του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πάφου στη Νάπολη δημοσιεύθηκαν στο διάσημο Διεθνές Περιοδικό Έρευνας Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας. “Η ερευνητική ομάδα αυτής της μελέτης, που διεξήχθη στο πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Πάφου στη Νάπολη, αποτελείται από τη Δρ. Μαριλένα Μουσουλίδου, Λέκτορα Γνωστικής Ψυχολογίας, Δρ. Μιχαηλίνα Σιακάλη, Λέκτορα Στατιστικής, Δρ. της Νάπολης Έρευνας) Διευθυντής του Συμβουλευτικού Κέντρου և Δρ. Μάριο Αργυρίδης – Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Εγγεγραμμένος Σύμβουλος του Πανεπιστημίου Ψυχολόγου.

Source