Μερική απαγόρευση κυκλοφορίας στην Επίσημη Εφημερίδα

Η απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών χθες το απόγευμα και η μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας στη χώρα μεταξύ 22.00-05.00 το βράδυ από το απόγευμα έως τις 25 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα έχει ως εξής:
“Το Συμβούλιο Υπουργών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, χρησιμοποιώντας την εξουσία που του έχει δοθεί από το άρθρο 2 του νόμου περί της απαγόρευσης της κυκλοφορίας του κεφαλαίου 156, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού της Corona (Covid-19), ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω, από τις 17 Ιανουαρίου 2021 στις 22:00 το βράδυ. Δηλώνει μερική απαγόρευση από τις 22:00 το βράδυ έως τις 05:00 το πρωί, από τις 25 Ιανουαρίου 2021 έως τις 05:00 το πρωί, ανάλογα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που επιτρέπεται να εργάζονται για την κάλυψη βασικών αναγκών και εργαζομένων που θα εκτελούν βασικές υπηρεσίες στο κοινό (αστυνομία, πυροσβεστική υπηρεσία, δήμος, πολιτική άμυνα, επαγγελματίες υγείας, επαρχιακές κυβερνήσεις κ.λπ.) Επιβάλλεται μερική απαγόρευση για όσους βρίσκονται εκτός. 2. Θα διωχθεί ποινική δίωξη στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας εναντίον εκείνων που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση περί απαγόρευσης κυκλοφορίας. “

Source