Μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη δολαρίου από το Ρουμπίνι

Ο Νουριέλ Ρουμπίνι τόνισε ότι η αύξηση της απόδοσης των ομολόγων των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στις αγορές και να οδηγήσει σε κατάρρευση πολλών αντισταθμιστικών κεφαλαίων ή ιδιωτικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπως η Archegos Capital, προσθέτοντας ότι το δολάριο θα εξασθενίσει μεσοπρόθεσμα καθώς το διπλό έλλειμμα στις ΗΠΑ η οικονομία αυξάνεται.