Μεταφορά 41% της Vibrana Holdings στον Όμιλο YODA από την Prodea

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία θα διαρκέσει έως τις 30 Μαρτίου, η Prodea θα διατηρήσει το 49% της Vibrana Holdings.

Η μεταφορά του 41% της Vibrana Holdings στην Κυπριακή εταιρεία YODA Group, την ίδια στιγμή θα διατηρήσει το 49% αυτής, δήλωσε η Πρόντεα. Η τελική τιμή της συναλλαγής θα καθοριστεί την τελευταία ημερομηνία της συναλλαγής, μετά την έγκρισή της από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού της Κύπρου.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας “Μετά την ανακοίνωση της 28ης Δεκεμβρίου 2020, μια εταιρεία με την επωνυμία Prondea Real Estate Investment Company (“Company” ή “Prodea”) ανακοινώνει στην εταιρεία επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 – την εφαρμογή του, καθώς και τη δημοσίευση ρυθμιζόμενων πληροφοριών 3556 / 2007 νόμος που: 30.12.2020 Η εταιρεία υπέγραψε σύμβαση αγοράς από την Prodea, Mr. Με τη συμφωνία αγοράς για τη μεταφορά του Ιωάννη Παπαλέκα από τον Κυπριακό Όμιλο YODA Group στον Κυπριακό Όμιλο, ο οποίος έχει μερίδιο 41% ​​στην Prodea Vibrana Holdings Ltd κατέχει το 100% των μετοχών της Cyprus Tourism Development Company LLC, η οποία ανήκει στην The Landmark Nicosia (Λευκωσία), Κύπρος. Στο τέλος της συναλλαγής, η Prodea Investments θα διατηρήσει το 49% της Vibrana Holdings Ltd και το 10% της Invel Real Estate Flowpulse Ltd.

Σε: Η τελική τιμή της συμφωνίας θα καθοριστεί την ημέρα της μεταβίβασης των μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία του ακινήτου είναι 61,3 εκατομμύρια ευρώ. է θα προσαρμοστεί ανάλογα με το προς μεταφορά ποσοστό, λαμβάνοντας υπόψη τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της “Vibrana Holdings” LLC από την 31.12.2020.

Η προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι να λάβετε έγκριση από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου. ΜΙ: Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται έως τις 30 Μαρτίου 2021.»

,Source