Με αυτόν τον τρόπο θα συνοδεύσετε το παιδί σας στην εκπαίδευση χωρίς να στείλετε SMS (VIDEO)

Τα αθλήματα άνοιξαν ,, χιλιάδες ενήλικες և παιδιά, με αυστηρά μέσα և προϋποθέσεις, επέστρεψαν στην εκπαίδευσή τους, οι γονείς σκέφτονταν τι πρέπει να παρέχουν για την κίνησή τους.

Οι ενήλικες πρέπει να στείλουν ένα SMS στο 8998 σε 6 εκδόσεις για να μεταβούν στα μέρη που ορίζει το KOP για αθλητικούς σκοπούς. Υπογεγραμμένη δήλωση για ανηλίκους που δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο πρέπει να υποβληθεί από γονέα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν μια απόδειξη Β for για την απόδειξη του παιδιού τους για օրվա ώρες εκπαιδευτικής ημέρας.

Δηλώνεται ότι οι γονείς που θέλουν να πάνε σε άλλο μέρος μετά τη μεταφορά του παιδιού στον χώρο εκπαίδευσης, για παράδειγμα, σε σούπερ μάρκετ κ.λπ., πρέπει να στείλουν ένα σχετικό μήνυμα.

Source