Με μπαταρία: 16 θετικές θήκες, 8 εκ των οποίων είναι τοπικές!

Ο υπουργός Υγείας Αλί Πίλι σημείωσε ότι 1 άτομο από τα θετικά κρούσματα ήρθε στη χώρα μας αεροπορικώς, 5 άτομα θαλασσίως, 2 άτομα ήρθαν σε επαφή με προηγούμενα κρούσματα που είχαν εντοπιστεί και ήταν υπό παρακολούθηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και 8 άτομα ήταν τοπικά περιστατικά.

Η γενική κατάσταση του Covid-19 στις 30 Δεκεμβρίου 2020 έχει ως εξής:

Αριθμός δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα: 2678

Αριθμός θετικών περιπτώσεων που εντοπίστηκαν σήμερα: 16

Αριθμός υποθέσεων από χώρες εκτός: 6

Αριθμός θετικών επαφών σε καραντίνα: 2

Αριθμός τοπικών υποθέσεων: 8

Αριθμός ασθενών που ανακτήθηκαν και εξήλθαν σήμερα: 23

Ο ασθενής έχασε σήμερα: Κανένας

Συνολικός αριθμός δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν: 328.394

Συνολικός αριθμός υποθέσεων: 1555

Αριθμός Θεραπευμένων και Συνολικών Εκφορτωμένων Περιπτώσεων: 1332

Αριθμός υποθέσεων σε εξέλιξη: 217

Αριθμός ασθενών στο Κέντρο Πανδημίας: 43

Αριθμός περιπτώσεων που παρακολουθήθηκαν σε ξενοδοχεία πανδημίας: 173

Συνολικός αριθμός ασθενών που χάθηκαν: 6

Αριθμός ασθενών που νοσηλεύτηκαν σε εντατική θεραπεία: 1

.Source