“Μην θυσιάζετε δίκαιη κοινωνική πολιτική στην παγκοσμιοποίηση”

Οι εθνικές στρατηγικές για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την ενίσχυση μιας δίκαιης κοινωνικής πολιτικής δεν πρέπει να θυσιάζονται στον βωμό της παγκοσμιοποίησης, δήλωσε ο Γιώργος Ορτζ Λουκαΐδης, βουλευτής στη σύνοδο ολομέλειας του PACE.

Σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε το κοινοβούλιο, ο κ. Λουκαίδης μίλησε στην ολομέλεια της Συνέλευσης την Τρίτη σε έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της φορολογικής αδικίας και το έργο του Οργανισμού Ανάπτυξης Οικονομικής Συνεργασίας (ECC) για την ψηφιακή οικονομία.

Ο κ. Λουκαίδης είπε ότι οι αναπτυγμένες σχέσεις μεταξύ του ΟΑΣΕ και της ΕΚ είναι μια βάση για γόνιμη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η φορολογική αδικία. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του OIC στον διάλογο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, καθώς και στη λύση της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της ρύθμισης του κινήματος κέρδους (BEPS).

Σημειώνοντας ότι η εθνική δημοσιονομική πολιτική είναι δείκτης της δημοκρατικής νομιμότητας του κράτους, ο Κύπριος βουλευτής τόνισε ότι η ορθολογική χρήση των φορολογικών εσόδων είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στους κύριους τομείς της απασχόλησης, της υγείας και της στέγασης. εκπαίδευση και πολιτισμός, που αποτελούν τους πυλώνες μιας δίκαιης και ευημερούσας κοινωνίας.

Ο κ. Λουκαΐδης σημείωσε επίσης ότι το πλαίσιο μιας απλούστερης, δίκαιης φορολογικής πολιτικής εξαρτάται από την καταπολέμηση όλων των μορφών κοινωνικής αδικίας, ανισότητας και εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών. Πρόσθεσε ότι η προώθηση της δίκαιης φορολογίας και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι μια κοινή πρόκληση στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η οποία απαιτεί συνέργειες για την ανάπτυξη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

“Η συνεχώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία καλύπτει όλους τους τομείς και η φορολογία της απαιτεί μια διεθνώς συντονισμένη προσπάθεια, χάρη στον τεράστιο πλούτο των εταιρειών Big Tech”, δήλωσε ο κ. Λουκαΐδης.

Αναφερόμενος στην τρέχουσα επιδημική κρίση, ο κ. Λουκαΐδης σημείωσε ότι οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οι επιδοτήσεις και άλλα οφέλη ήταν ζωτικής σημασίας στις προσπάθειες των κρατών να εξαλείψουν τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της επιδημίας.

Source