Μην κάνετε λάθος, η Κύπρος σημειώνει όλα τα κουτιά – Νέα

Η απόλυτη δικαιοδοσία για τα κεφάλαια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA) που θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη και διεθνή κεφάλαια που ενδιαφέρονται για την περιοχή MENA

Η βιομηχανία επενδυτικών κεφαλαίων της Κύπρου έχει δείξει αξιοσημείωτη αντοχή και ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς συνέχισε να αυξάνεται με αξιοσημείωτο ρυθμό.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020, το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε σε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια (τριμηνιαία αύξηση 5,3%), παρά τις δυσκολίες και τις περιόδους μεγάλης αβεβαιότητας η πανδημία COVID-19 μας έφερε. Από το 2016, τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση από οντότητες που ρυθμίζονται στην Κύπρο έχουν αυξηθεί κατά 196%. Επιπλέον, το European Fund and Asset Management Association ανέφερε ότι η Κύπρος είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ευρωπαϊκό κέντρο όσον αφορά τα καθαρά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η ανοδική τάση θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, ειδικά όταν λαμβάνουμε υπόψη τη συνεχή ροή των αιτήσεων εν αναμονή έγκρισης.

Η ιστορία επιτυχίας του τομέα μπορεί να αποδειχθεί περαιτέρω με τις νέες συνεργασίες με διεθνώς γνωστούς θεματοφύλακες και την αποδοχή των Κυπριακών Ταμείων στην πλατφόρμα Clearstream’s Vestima, Bloomberg και Thomson Reuters. Επίσης, τα Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι Επιχειρήσεις για τη Συλλογική Επένδυση σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) μπορούν να υποβάλουν τα μητρώα τους για διαχείριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο (CSD) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Η Κύπρος έχει καταστεί δικαιοδοσία επιλογής για ταμεία και διαχειριστές κεφαλαίων, επειδή είναι ένας ευρωπαϊκός προορισμός φιλικός προς τις επιχειρήσεις που εφαρμόζει κανόνες κοινού δικαίου. Βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, καθιστά την Κύπρο την ιδανική τοποθεσία για κεφάλαια της Μέσης Ανατολής που θέλουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και σε διεθνή κεφάλαια που επιθυμούν να επενδύσουν στην περιοχή MENA. Η Κύπρος, ωστόσο, δεν είναι δικαιοδοσία επιλογής μόνο λόγω της μοναδικής γεωγραφικής της θέσης. Η CySEC ρυθμίζει με σύνεση τη βιομηχανία, η οποία αποτελείται από ένα αγγλόφωνο και πολύ μορφωμένο εργατικό δυναμικό. Το πιο σημαντικό, το κόστος που σχετίζεται με τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός ταμείου είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με άλλες δικαιοδοσίες της ΕΕ. Με περισσότερες από 60 συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας σε ισχύ, η Κύπρος είναι η απόλυτη πύλη για επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ΕΕ. Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος προσφέρει ένα εναρμονισμένο ρυθμιστικό καθεστώς για επενδυτικές υπηρεσίες με τους κανόνες που θεσπίζονται βάσει των οδηγιών ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ και MiFID. Η χώρα εφάρμοσε επίσης τον Νόμο περί συμμόρφωσης με τους φόρους των ΗΠΑ για λογαριασμούς σε ξένο λογαριασμό (FATCA) και υιοθέτησε πρώιμα το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS).

Αναμφίβολα, η πανδημία Covid-19 δημιούργησε πρωτοφανείς προκλήσεις για την οικονομία και παρόλο που η Κύπρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική ζήτηση, έχει δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ για το 2020 (περίπου έξι τοις εκατό) θα είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ και σημαντικά χαμηλότερη από τη συστολή σε άλλες μεσογειακές χώρες. Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας προσαρμόστηκαν γρήγορα στο νέο «κανονικό», αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον υψηλό βαθμό ευελιξίας στην κυπριακή οικονομία.

Η CIFA είναι πλήρες μέλος του European Fund and Asset Management Association (EFAMA), της αντιπροσωπευτικής ένωσης του επενδυτικού κεφαλαίου και της βιομηχανίας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη. Είμαστε επίσης Αναπληρωτής Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (ICMA) και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαίων Επενδύσεων (IIFA). Για να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες του κλάδου θα ενημερώνονται για τις διεθνείς κανονιστικές εξελίξεις, υπάρχει ένα μνημόνιο συμφωνίας με το Chartered Institute for Securities and Investors (CISI) για συνεργασία, ανάπτυξη ικανοτήτων και βέλτιστες πρακτικές.

Η CIFA είναι έτοιμη να βοηθήσει τους θεσμικούς επενδυτές, τα οικογενειακά γραφεία, τους διαχειριστές πλούτου και περιουσιακών στοιχείων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη από την περιοχή MENA, αναζητώντας την ιδανική βάση για τη δημιουργία της λειτουργίας και της επιχειρηματικής τους δομής.

Ο Ανδρέας Γιασιαμίδης είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Επενδυτικών Κεφαλαίων Κύπρου (CIFA)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει η Κύπρος στα Επενδυτικά Ταμεία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cifacyprus.org ή επικοινωνήστε με την ειδική ομάδα μας στο + 357-22-441133 ή στείλτε e-mail στο [email protected]


Source