Μια δουλειά που αρνείται να εμβολιαστεί στην Αυστραλία

Στην Αυστραλία, η Επιτροπή Δίκαιας Εργασίας έλαβε μια απόφαση που διευκόλυνε τους εργοδότες να επιβάλλουν απαιτήσεις εμβολιασμού στους υπαλλήλους τους. Η επιτροπή δικαιολόγησε την απόλυση ενός ατόμου που αρνήθηκε να κάνει γρίπη.