Μια νέα άδεια CASINO έχει εκδοθεί στην ΤΔΒΚ

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, χορηγήθηκε νέα άδεια CASINO στην ΤΔΒΚ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Με την απόφαση αριθ. ES (KI) 23-2020, ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. Ε.Π.Ε. αποφασίστηκε να εκδώσει άδεια αίθουσας παιχνιδιών και άδεια

Με την πρόσφατα χορηγηθείσα άδεια καζίνο στην ΤΔΒΚ, 35 καζίνο λειτουργούν με άδεια.

document.png

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ES (KI) 23-2020 ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ L TD! ΕΚΔΟΣΗ

(Αριθμός πρότασης: 1395/2020) (MB)

Το Συμβούλιο των Υπουργών, υπό το πρίσμα των διατάξεων που αναφέρονται στην πρόταση, πληρούσε τους όρους των άρθρων 6, 7 και 8 του νόμου αριθ. 31/2009 για τα παιχνίδια ευκαιρίας και υπέβαλε αίτηση στο κρατικό τμήμα ακινήτων και υλικών του Υπουργείου Οικονομικών, Touram Tour Leisure and Development Co. Ltd., Koçan Number: New 8784, Plot / Map: S30.C.02.D.3.B, Αριθμός αγροτεμαχίου: 16, Block: 334 για την εγκατάσταση που ονομάζεται Concorde Tower, και Αποφάσισε να χορηγήσει μια άδεια τριών (τριών) ετών Game of Chance Hall για να ισχύει για το ξενοδοχείο.

Source