Μια νέα άδεια CASINO έχει εκδοθεί στην ΤΔΒΚ

Σύμφωνα με την Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, χορηγήθηκε νέα άδεια CASINO στην ΤΔΒΚ.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Με την απόφαση αριθ. ES (KI) 23-2020, ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. Ε.Π.Ε. αποφασίστηκε να εκδώσει άδεια αίθουσας παιχνιδιών και άδεια

Με την πρόσφατα χορηγηθείσα άδεια καζίνο στην ΤΔΒΚ, 35 καζίνο λειτουργούν με άδεια.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ES (KI) 23-2020 ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ L TD! ΕΚΔΟΣΗ

(Αριθμός πρότασης: 1395/2020) (MB)

Το Συμβούλιο των Υπουργών, υπό το πρίσμα των διατάξεων που αναφέρονται στην πρόταση, πληρούσε τους όρους των άρθρων 6, 7 και 8 του νόμου αριθ. 31/2009 για τα παιχνίδια ευκαιρίας και υπέβαλε αίτηση στο κρατικό τμήμα ακινήτων και υλικών του Υπουργείου Οικονομικών, Touram Tour Leisure and Development Co. Ltd., Koçan Number: New 8784, Plot / Map: S30.C.02.D.3.B, Αριθμός αγροτεμαχίου: 16, Block: 334 για την εγκατάσταση που ονομάζεται Concorde Tower, και Αποφάσισε να χορηγήσει μια άδεια τριών (τριών) ετών Game of Chance Hall για να ισχύει για το ξενοδοχείο.

Source