Μια υπόθεση για επένδυση στη Harvest Technology plc

Αυτή η πανδημία έχει επιταχύνει τη μετάβαση προς έναν πιο ψηφιακό κόσμο και έχει πράγματι επιταχύνει τη ζήτηση για λύσεις πληροφορικής σε όλο τον κόσμο. Αναμφίβολα, οι εταιρείες με γνώμονα την τεχνολογία έχουν αποδώσει ιδιαίτερα καλά καθ ‘όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με πολλές από αυτές να βιώνουν μη στοχευμένες ροές εσόδων τους τελευταίους δύο μήνες.

Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Harvest’s FY20, ο Όμιλος ανέφερε αύξηση εσόδων περίπου 20% σε σχέση με το FY19, καθώς και συνολική βελτίωση στα κέρδη προ φόρων κατά 44% έναντι των προσδοκιών της IPO. Επιπλέον, επίσης, μέσω των τελευταίων οικονομικών αποτελεσμάτων της, η Harvest, επανέλαβε τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 21 που δόθηκαν στους επενδυτές τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις οποίες είχε αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προσδοκίες IPO.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει η διοίκηση, αυτή η ισχυρή απόδοση οφείλεται κυρίως στην έναρξη του έργου του Ομίλου στο Μαυρίκιο, στην αύξηση του πολλαπλασιασμού των προϊόντων και στην αύξηση της ζήτησης για διαδικτυακές πληρωμές, ιδίως μετά την έναρξη του COVID-19.

Επιπλέον, η διοίκηση σημείωσε επίσης ότι η διεθνής στρατηγική επέκτασης του Ομίλου προχωρά επίσης καλά. Καθ ‘όλη τη διάρκεια του 2020, η Harvest ενέτεινε τις προσπάθειές τους στην Ελλάδα, όπου έχουν ήδη συνεργαστεί με αρκετές τράπεζες καθώς και με διάφορους εμπόρους λιανικής. Η Διοίκηση υπαινίχθηκε επίσης ότι άλλοι πιθανοί προορισμοί όπου ο Όμιλος θα μπορούσε ενδεχομένως να αναπτύξει τις υπηρεσίες του, περιλαμβάνουν τις γειτονικές χώρες Κύπρο και Ρουμανία. Μεταξύ άλλων ορόσημων, κατά τη διάρκεια του 2020, η Harvest έχει συνεργαστεί με επιπλέον εμπόρους της κατηγορίας 1 στον χώρο παιχνιδιών στην Κολομβία.

Η Harvest λειτουργεί σε μια δυναμική και επικερδή βιομηχανία, όπου πιστεύουμε ότι η ζήτηση για ανέπαφες πληρωμές και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την πληροφορική, αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται μόλις η κατάσταση πανδημίας πλησιάσει την κανονικότητα.

Παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα για το FY20, ο Όμιλος εξακολουθούσε να αισθάνεται το βάρος που επιφέρει η πανδημία. Σε αυτό το βαθμό, η διοίκηση ανέφερε ότι η πανδημία καθυστέρησε την ικανότητα του Ομίλου να αναπτύξει τις διεθνείς δραστηριότητές του όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ωστόσο, σε θετική σημείωση, αν και σε σύγκριση με τις προσδοκίες, τα συνολικά έσοδα του FY20 ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, η Harvest κατάφερε ακόμη να μειώσει τις λειτουργικές της δαπάνες (ως% των εσόδων), γεγονός που τελικά ενίσχυσε τα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Παρ ‘όλα αυτά, η τρέχουσα άνευ προηγουμένου κατάσταση, ο Όμιλος πρότεινε περαιτέρω ένα τελικό καθαρό μέρισμα € 2c / μετοχή, αθροίζοντας το συνολικό καθαρό μέρισμα της Harvest για το 2020 σε 6c € / μετοχή. Πιο συγκεκριμένα, ενώ αξίζει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι μια τέτοια διανομή μερισμάτων αντιπροσωπεύει μια πληρωμή που υπερβαίνει τις προσδοκίες IPO, θεωρούμε την τρέχουσα καθαρή απόδοση μερίσματος του Ομίλου 4,2% ως ελκυστική.

Επιπλέον, μέσω του ανθεκτικού επιχειρηματικού της μοντέλου, εκτός από πιθανώς νέα επιχειρηματική παραγωγή, η Harvest μπορεί ενδεχομένως να τοποθετηθεί στο άμεσο μέλλον όχι μόνο για να διατηρήσει το τρέχον μέρισμα, αλλά και να το βελτιώσει στο μέλλον.

Εν κατακλείδι, επαναλαμβάνουμε τη στάση μας ότι οι μετοχές της Harvest παρέχουν στους επενδυτές ένα ελκυστικό σημείο εισόδου σε μια εταιρεία που προσφέρει έκθεση στον τομέα της τεχνολογίας στη Μάλτα και η οποία είναι σε καλή θέση για περαιτέρω επέκταση σε άλλες χώρες και περιοχές.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία αποτελέσματα του Ομίλου, πιστεύουμε επίσης ότι η Harvest, μια τοπική εταιρεία προσανατολισμένη στην τεχνολογία, είναι σε καλή θέση στον κλάδο της για να συνεχίσει να αναπτύσσει την πορεία της ανάπτυξης και να ανταποκρίνεται στις δηλωμένες προσδοκίες.

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο εκδόθηκε από τον Andrew Fenech, ερευνητικό αναλυτή στο Calamatta Cuschieri. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cc.com.mt. Οι πληροφορίες, η άποψη και οι απόψεις που παρέχονται σε αυτό το άρθρο παρέχονται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να εκληφθούν ως επενδυτικές συμβουλές, συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένες επενδύσεις ή επενδυτικές αποφάσεις ή φορολογικές ή νομικές συμβουλές.

Source