Μπαχάρο με αναθεωρημένο πρωτόκολλο για σχολεία (VIDEO)

Δήμητρα Μακρυγιάννη
Πριν ακόμη πραγματοποιηθεί, έλαβε μια κόκκινη κάρτα. Ο λόγος για το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για την αποκατάσταση των σχολείων και των σχολείων που έχουν πυρκαγιά. Η σημερινή τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Υγείας με τα μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν φαίνεται να δημιουργεί λευκό καπνό λόγω των προσπαθειών και των δύο πλευρών να συνεχίσουν το χρυσό τμήμα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
“Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στενής συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, οι διαβουλεύσεις θα συνεχίσουν να οριστικοποιούν το πρωτόκολλο για τις Παν-Αρμενικές Εξετάσεις, ενώ προτάσεις για την προσαρμογή των πρωτοκόλλων θα εξεταστούν στα σχολεία.”

Η αυστηρή αναθεώρηση του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με την εκπαιδευτική κοινότητα, θα οδηγούσε στο κλείσιμο σχολείων με μαθηματική ακρίβεια.

Γιώργος Ορτζ Ιωσιφίδης – Πρ. Διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Sind
“Δεν μπορώ, επειδή έχω τρία τμήματα, μία ή δύο περιπτώσεις, δηλαδή, συνολικά, ο μέγιστος αριθμός μαθητών στα τρία τμήματα που θα μείνουν στο σπίτι επειδή έχουν στενούς δεσμούς είναι 75.” Τα τρία τμήματα δεν μπορούν καλύπτουν 800 παιδιά. “

Temis Poliviu – Πρόεδρος της OELMEK
“Μην κοιτάζετε ενέργειες που δημιουργούν προβλήματα αντί να τα επιλύετε.”

Μία από τις κύριες ανησυχίες του Υπουργείου Παιδείας είναι οι παναρμενικές εξετάσεις, η προετοιμασία των οποίων πρέπει να επηρεάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο. Οι γονείς θέλουν να διατηρήσουν τη φυσική παρουσία των μαθητών στις τάξεις με κάθε κόστος.

Χαράλαμπος Διονυσίου – Πρόεδρος Δευτερογενών Οργανωμένων Γονέων
“Τα γεγονότα είναι παράλογα · θα διαταράξουν την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία εγγυάται ότι όταν επιστρέψουν, δεν θα υπάρχουν πλέον περιστατικά.”

Source